ข้อดีของ จาระบีอเนกประสงค์

ข้อดีของ จาระบีอเนกประสงค์

จาระบี มีหลายประเภท ทั้งแบบทนร้อน ทนความชื้น ทนแรงกดดัน ซึ่งแต่ละชนิดก็ประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่ทำให้ประสิทธิภาพส่วนนั้นดีเป็นพิเศษ เพื่อให้เข้ากับสภาวะการทำงานได้ดี และสำหรับเครื่องจักรหรือยานยนต์ที่มีสภาวะแวดล้อมหลายอย่าง การใช้จาระบีเพียงชนิดเดียวก็คงไม่เพียงพอ จึงต้องมี … อ่านเพิ่มเติม