จารบี

หน้าที่ของจาระบี

หน้าที่ของจาระบี

จาระบี คือสารหล่อลื่นกึ่งของแข็ง กึ่งของเหลว เกิดจากการผ่านกระบวนการของน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันพืช ทำปฏิกิริยากับด่างในลักษณะเดียวกับสบู่ ทำให้ได้จาระบีที่มีลักษณะเหนียวข้น แต่เมื่ออยู่ในสภาวะที่ต้องเสียดสีก็สามารถไหลได้สะดวก จึงนิยมนำมาใช้งานกับเครื่องจักรในบางจุดที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหล่อลื่นได้ หน้าที่ของจาระบี มีอะไรบ้างที่ควรรู้… อ่านเพิ่มเติม

จารบีต่างจากน้ำมันเครื่องอย่างไร

จารบีต่างจากน้ำมันเครื่องอย่างไร ?

จารบี กับน้ำมันเครื่อง อาจมีหน้าที่ในการช่วยหล่อลื่นเหมือนกัน แต่ในเรื่องของการใช้งานมีความแตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการเอาไปใช้งาน ดังนั้นควรต้องรู้ก่อนว่า จารบีต่างจากน้ำมันเครื่องอย่างไร 

ลักษณะภายนอกต่างกัน

  • จารบี เป็นสารหล่อลื่นที่เป็นกึ่งของแข็งกึ่งของเหลว
อ่านเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ทำให้ จาระบี มีความแตกต่าง

คุณสมบัติที่ทำให้ จาระบี มีความแตกต่าง

จาระบี ส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับงานอุตสาหกรรม เพราะจาระบีมีส่วนช่วยในเรื่องของการหล่อลื่นและลดแรงเสียดทานของวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจาระบีนั้นก็มีการใส่ส่วนผสมที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานในสภาวะการทำงานนั้นๆ ซึ่งคุณสมบัติที่ทำให้ จาระบี มีความแตกต่าง และเป็นตัวช่วยในการพิจารณาการใช้งานจาระบี มีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ

อ่านเพิ่มเติม