อย่าชะล่าใจ จอดรถทิ้งไว้นานๆ ใช่ว่าจะดี

อย่าชะล่าใจ จอดรถทิ้งไว้นานๆ ใช่ว่าจะดี

รถจอดไว้ไม่ค่อยได้ขับ อย่าคิดว่ารถจะอยู่คงทนสวยงามเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลา ยิ่งรถไม่ได้ใช้งาน ยิ่งต้องการการบำรุงรักษามากว่ารถที่วิ่งทุกวันเสียอีก เพราะอะไรที่ไม่ถูกใช้งาน ย่อมเสื่อมสภาพเร็ว อย่าชะล่าใจ จอดรถทิ้งไว้นานๆ หากไม่หมั่นดูแลอาจเกิดผลเสียตามมา

จอดรถทิ้งไว้นานๆ

อ่านเพิ่มเติม