งานประเภทไหนที่ต้องใช้จาระบี

งานประเภทไหนที่ต้องใช้จาระบี

จาระบี สารกึ่งแข็งกึ่งเหนียวที่มีความหนืด เป็นสารหล่อลื่นที่ช่วยลดแรงเสียดทานของชิ้นงาน และมีคุณสมบัติหลายประเภทเพื่อให้ใช้งานได้หลายอย่างตามชนิดของจาระบีนั้นๆ งานประเภทไหนที่ต้องใช้จาระบี แล้วควรเลือกใช้จาระบีชนิดไหน เรามาดูกัน

แยกประเภทกันก่อน งานประเภทไหนที่ต้องใช้จาระบี

การเลือกใช้ประเภทของจาระบี … อ่านเพิ่มเติม