เบอร์ความหนืด ของน้ำมันหล่อลื่น แต่ละประเภท

เบอร์ความหนืด ในแต่ละมาตรฐาน อาจจะเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันมาก หลายๆคนจึงจะเข้าใจว่า ค่าความหนืด ก็แตกต่างกันด้วย ซึ่งจริงๆแล้ว เบอร์ความหนืดเป็นเพียงตัวเลข ที่ใช้แทนค่าความหนืดที่แท้จริงของน้ำมันหล่อลื่น อ่านเพิ่มเติม