คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค

คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค

น้ำมันไฮดรอลิค เป็นของไหลที่มีความหนาแน่นคงตัว ทนต่อแรงอัดที่มีความดันมากๆ ได้ดี และมีหน้าที่ส่งถ่ายกำลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง และในขณะเดียวกันยังให้แรงเป็นเท่าทวีคูณด้วย จึงมักใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในระบบไฮดรอลิค ทั้งใน เครื่องจักร อุตสาหกรรม … อ่านเพิ่มเติม