คุณสมบัติน้ำมันเบรก ที่ดีและข้อควรระวังในการใช้

คุณสมบัติน้ำมันเบรก ที่ดีและข้อควรระวังในการใช้

น้ำมันเบรกเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพสูง ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังจากแป้นเบรกสู่ระบบห้ามล้อทั้ง 4 ล้อ เพื่อทำให้รถเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดรถ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดกำลังที่ดี และทำให้เบรกทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราต้องรู้ถึง คุณสมบัติน้ำมันเบรก ที่เราจะเลือกใช้ อ่านเพิ่มเติม