คุณลักษณะของจาระบี

วิธีทดสอบ คุณลักษณะของจาระบี เค้าทำกันยังไง?

จาระบี ส่วนประกอบสำคัญในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งคงจะรู้จักและเคยใช้งานจาระบีกันมาบ้างแล้ว โดยจาระบีก็มีการแบ่งประเภทออกเป็นหลายชนิด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป จาระบีแต่ละชนิดมีคุณลักษณะที่ต่างกัน เคยสงสัยกันไหมว่าเค้ามีวิธีทดสอบ คุณลักษณะของจาระบี กันอย่างไร?

วิธีทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม