รวมคาถาแคล้วคลาด เดินทางปลอดภัยไร้อุปสรรค

รวมคาถาแคล้วคลาด เดินทางปลอดภัยไร้อุปสรรค…ปี 2020 นี้ เป็นปีที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องมากกว่าปีก่อนๆ อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 หลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย หลายคนก็ใช้ช่วงวันหยุดยาวนี้ ออกเดินทางท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด … อ่านเพิ่มเติม