ความร้อนรถยนต์ ระดับไหนปกติ

ความร้อนรถยนต์ ระดับไหนปกติ ?

หนึ่งสิ่งสำคัญในการดูแลรถก็คือความร้อนรถยนต์ เวลาขับรถต้องคอยดูว่าความร้อนยังอยู่ในอุณหภูมิปกติ หากความร้อนขึ้นสูงผิดปกติจะได้รีบแก้ไขให้ทันการณ์ ไม่อย่างนั้นปล่อยทิ้งไว้ไม่ดีต่อรถแน่ๆ แต่การจะดูว่า ความร้อนรถยนต์ ระดับไหนปกติ ระดับไหนที่ควรต้องระวัง ควรเช็คอย่างไร

วิธีดูเกจ์ความร้อน

อ่านเพิ่มเติม