รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ขับหน้า ขับหลัง ต่างกันอย่างไร

รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ขับหน้า ขับหลัง ต่างกันอย่างไร?

เคยสังเกตดูรถของตัวเองกันมั้ย ว่ารถที่เราขับอยู่ทุกวันนี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้า หรือล้อหลัง หรือรถขับเคลื่อนสี่ล้อ ซึ่งก็อาจมีการทำงานของระบบขับเคลื่อน และความเหมาะสมในการใช้งานของรถแต่ละคันแตกต่างกันไปตามการขับเคลื่อน เรามาถูกันว่า รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ขับหน้า ขับหลังอ่านเพิ่มเติม