วิธีการโอนรถ

การโอนรถแบบ โอนลอย คืออะไร?

การโอนรถ แบบโอนลอย คือ การที่เจ้าของรถ ขายรถให้กับผู้ซื้อ โดยที่เจ้าของรถไม่ได้ไปโอนที่ขนส่งด้วยตัวเอง แต่ใช้วิธีเซ็นชื่อบนเอกสารแทน ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ รถบรรทุก อ่านเพิ่มเติม