การจำแนกกลุ่มของจาระบี Group I - V

การจำแนกกลุ่มของจาระบี Group I – V

จาระบี มีสารที่เป็นองค์ประกอบอยู่หลายชนิด และมีการแยกประเภทให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันไป เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ดังนั้นจึงได้มี การจำแนกกลุ่มของจาระบี แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ คือ … อ่านเพิ่มเติม