How to ขับรถประหยัดน้ำมัน ต้องทำอย่างไร?

How to ขับรถประหยัดน้ำมัน ต้องทำอย่างไร?

จะขับรถขับราเดี๋ยวนี้จะขับเฉยๆ ไม่ได้ ต้องคำนึงถึงเงินในกระเป๋าด้วย ราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆ ถ้าประหยัดน้ำมันได้ยิ่งดี เติมน้ำมันครั้งนึงจะสามารถใช้ได้นานกว่าเดิม ขับรถประหยัดน้ำมัน ต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะประหยัดที่สุด

ขับรถประหยัดน้ำมัน ไม่ขับรถเร็ว

อ่านเพิ่มเติม