งาน สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 จ.กำแพงเพชร

งาน สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6  จ.กำแพงเพชร

สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 เป็นผู้จัดงานเมื่อวันที่ 24 พ.ย.59  สมาคมชาวไร่อ้อยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2516 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ขับเคลื่อนอาชีพการเพาะปลูกอ้อย รวมทั้งอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความร่วมมือ และความสามัคคีของพี่น้องชาวไร่อ้อยจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีส่วนสำคัญทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิกได้เป็นจำนวนมาก และยืนหยัดอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวไร่อ้อยมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 43 ปี  และงานนี้ น้ำมันหล่อลื่นยูคอนได้ร่วมออกบูธจัดงานแสดง สินค้าในงานอีกด้วย

b1     b2 b3     b5

b4