งานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 จังหวัดกาญจนบุรี

งานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7  จ.กาญจนบุรี

      สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 เป็นผู้จัดงานเมื่อวันที่ 25 พ.ย.60  สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 ได้ขับเคลื่อนอาชีพการเพาะปลูกอ้อย รวมทั้งอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความร่วมมือและความสามัคคีของพี่น้องชาวไร่อ้อยจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีส่วนสำคัญทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิกได้เป็นจำนวนมาก และยืนหยัดอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวไร่อ้อยมาจนถึงปัจจุบัน และในงานนี้น้ำมันหล่อลื่นยูคอนได้ร่วมออกบูธจัดงานแสดงสินค้าในงานอีกด้วย