รถเสียศูนย์

ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ก่อนที่ รถเสียศูนย์

รู้หรือไม่? รถตั้งศูนย์ไม่ตรงก็ทำให้การขับขี่ผิดปกติได้ เช่น รถกินซ้ายหรือกินขวา เวลาขับๆ ไปหากลองปล่อยพวงมาลัยจะเห็นว่ารถเอนออกนอกเส้นทางไปทางใดทางหนึ่ง ไม่ได้วิ่งตรงไปตามถนน ซึ่งเราก็ต้องคอยบังคับพวงมาลัยอยู่ตลอดเวลา และถ้าหากถึงจุดที่ต้องเลี้ยวอาจคำนวณผิดพลาดได้เช่นกัน ถึงแม้ดูว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่การที่ รถเสียศูนย์ ย่อมไม่ดีแน่ๆ เพราะฉะนั้นตั้งศูนย์ถ่วงล้อย่อมดีกว่า

วิธีตรวจเช็คว่ารถเสียศูนย์หรือไม่

  • เมื่อขับรถในทางตรง ช่วงที่มีรถน้อยๆ ลองปล่อยพวงมาลัยเพื่อดูว่ารถเบนไปข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่ ถ้ารถเบนออกนอกเส้นทาง เช่น เบนไปทางซ้ายแสดงว่ากินเลนซ้าย เบนไปทางขวาคือกินเลนขวา
  • ในขณะที่กำลังเข้าโค้ง รู้สึกเหมือนรถเหมือนจะหลุดโค้ง ขับไม่มั่นใจเหมือนก่อน
  • รัศมีวงเลี้ยวซ้ายกับขวาจะไม่เท่ากัน สังเกตอตอนหมุนพวงมาลัยว่าแตกต่างกันระหว่างเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวา
  • เหยียบเบรกแล้วเหมือนรถจะปัดแฉลบไปทางด้านใดด้านหนึ่ง
  • สังเกตจากรอยล้อรถ หากเหยียบไปกับดินหรือทรายจะเห็นรอยล้อได้ชัดว่าล้อข้างไหนตรงข้างไหนเอียง 

ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ แก้ปัญหา รถเสียศูนย์

เมื่อสังเกตอาการต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น มั่นใจว่ารถเสียศูนย์แน่แล้ว อย่านิ่งนอนใจ นำรถไปเข้าศูนย์หรืออู่รถใกล้บ้านที่ให้บริการตั้งศูนย์รถยนต์ ใช้เวลาไม่นานและราคาไม่ได้แพง เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่ารถมีอาการก็ควรรีบแก้ไขให้เรียบร้อย

นอกจากนี้ การดูแลรถในส่วนอื่นๆ ก็สำคัญ การเปลี่ยนถ่ายของเหลว น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ก็ควรเปลี่ยนถ่ายตามระยะกำหนด เพื่อให้รถใช้งานได้ยาวนาน ไม่สึกหรอก่อนเวลาอันควร

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน  ได้ที่