ฝาหม้อน้ำ ชิ้นเล็กๆ แต่สำคัญ!!

ฝาหม้อน้ำ ชิ้นเล็กๆ แต่สำคัญ!!

ฝาหม้อน้ำ อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ที่ปิดหม้อน้ำ ไม่ได้มีความสำคัญแค่เพียงเปิดปิดหม้อน้ำเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการควบคุมความดันภายในหม้อน้ำ หากฝาหม้อน้ำชำรุด ก็อาจส่งผลต่อระบบการระบายความร้อนของหม้อน้ำ ดังนั้น อุปกรณ์ชิ้นเล็กก็มีความสำคัญ 

หน้าที่ของ ฝาหม้อน้ำ

ฝาหม้อน้ำ เมื่อปิดสนิท จะช่วยควบคุมแรงดันภายในหม้อน้ำให้เป็นปกติ มีแรงดันคงที่ ทำให้ระบบหล่อเย็นทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้มีการควบคุมอุณหภูมิได้อย่างเป็นปกติ รวมถึงการหมุนวนของน้ำในหม้อน้ำ ที่จะไม่ทำให้น้ำกระเด็นหรือไหลซึมออกไปนอกระบบ จนปริมาณน้ำในหม้อน้ำลดลงจากเดิม

ซึ่งหลักการทำงานของฝาหม้อน้ำ คือ ตรงฝาหม้อน้ำจะมีสปริงวาล์วอยู่ เมื่อมีความร้อนสูงแรงดันจะไปดันสปริง วาล์วจะเปิด น้ำจะไหลไปยังกระปุกพักน้ำ และเมื่ออุณหภูมิลดลง จะทำให้เกิดสุญญากาศ ดูดเอาน้ำในกระปุกพักน้ำกลับเข้ามาในหม้อน้ำ

หากฝาหม้อน้ำชำรุด จะเกิดอะไรขึ้น

การที่ฝาหม้อน้ำชำรุดนั้น อาจเกิดได้จากการใช้งานเป็นเวลานาน ยางทนความร้อนเสื่อมสภาพจนฉีกขาด หรือน้ำในหม้อน้ำสกปรกจนทำให้สริงแรงดันฝาหม้อน้ำเป็นสนิม จึงทำให้การควบคุมแรงดันทำได้ไม่ดี การระบายความร้อนทำได้ไม่ดี และปริมาณน้ำในหม้อน้ำที่อาจไหลซึมออกจากหม้อน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำลดลง และหากลดลงมากโดยไม่ได้ดูแล อาจทำให้เครื่องร้อนเร็วและเกิดโอเวอร์ฮีทได้

วิธีดูแลรักษาฝาหม้อน้ำ

  • หลีกเลี่ยงการเปิด-ปิด ฝาหม้อน้ำบ่อยๆ อาจสังเกตดูจากถังพักน้ำแทน
  • ตรวจเช็คชุดสปริงวาล์ว สุญญากาศ ด้วยตนเอง โดยเปิดฝาหม้อน้ำออกในขณะเครื่องเย็น ใช้มือดึงแกนกลางด้านล่างที่ประกบอยู่กับแผ่นยางทนความร้อน หากดึงแล้วรู้สึกแข็งหรือดึงไม่ออก แสดงว่าควรเปลี่ยนสปริงวาล์วสุญญากาศ
  • สังเกตบริเวณรอบฝาหม้อน้ำ ว่ามีคราบน้ำหรือน้ำยาหล่อเย็นหรือไม่ หากมีคราบ ประกอบกับปริมาณน้ำในหม้อน้ำลดลง แสดงว่าฝาหม้อน้ำเริ่มเสื่อมสภาพ
  • ควรเปลี่ยนฝาหม้อน้ำทุกๆ 4 ปี หรือทุก 40,000-50,000 กิโลเมตร เพราะเมื่อใช้งานนานๆ ยางทนความร้อนในฝาหม้อน้ำจะเสื่อมสภาพ รวมถึงสปริงแรงดันก็เริ่มเสื่อมสภาพด้วยเช่นกัน
  • การเติมน้ำยาหล่อเย็นที่มีคุณภาพ จะป้องกันการเกิดตะกรัน และมีจุดเดือดที่สูงกว่าน้ำเปล่า ทำให้น้ำไม่ร้อนเร็ว และไม่ก่อให้เกิดสนิมหรือความเสียหายต่อฝาหม้อน้ำ

วิธีเลือกซื้อฝาหม้อน้ำ

  • หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนฝาหม้อน้ำ ควรเลือกฝากหม้อน้ำที่ดี ได้คุณภาพมาตรฐาน เลือกให้ตรงรุ่นเดิม และทางที่ดีใช้ของจริงแทนการใช้ของเทียม ซึ่งราคาของฝาหม้อน้ำไม่ได้แพงมาก หากใช้ของเทียมที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีอายุการใช้งานน้อยกว่า แล้วต้องเสียเวลาเปลี่ยนใหม่
  • เลือกใช้ฝาหม้อน้ำ ที่มีค่าแรงดันสัมพันธ์กับฝาหม้อน้ำเดิม โดยบนฝาหม้อน้ำจะมีตัวเลขแจ้งไว้ เช่น 0.9 บาร์, 1.1 บาร์ เป็นต้น หากไม่แน่ใจให้นำตัวอย่างไปถามกับทางร้านจะแน่นอนที่สุด

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำยาหล่อเย็นยูคอน ได้ที่