ส่วนประกอบของ pump hydraulic

ส่วนประกอบของ pump hydraulic

ในกระบวนการทำงานของระบบ hydraulic ทุกส่วนประกอบล้วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเครื่องจักรเครื่องยนต์ และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือ pump hydraulic ที่จะเป็นตั่วปั๊มส่งผ่านแรงดันเพื่อให้น้ำมันไฮดรอลิคให้กระจายไปยังจุดต่างๆ ภายในระบบไฮดรอลิค โดยส่วนประกอบของ pump hydraulic ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนดังต่อไปนี้

กระบอกไฮดรอลิค

กระบอกไฮดรอลิก เป็นสิ่งที่จะมีกระบวนการแรงดันขับเคลื่อนของเหลวเคลื่อนผ่าน ซึ่งเป็นการแปลงพลังงานของเหลวให้เป็นแรงดัน โดยกระบอกไฮดรอลิคมีทั้ง กระบอกเดี่ยว และกระบอกคู่ ซึ่งจะมีการควบคุมแรงดันของของเหลวภายในกระบอกไฮดรอลิคโดยมอเตอร์ไฮดรอลิค

มอเตอร์ไฮดรอลิค 

มอเตอร์ไฮดรอลิก เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่จะทำหน้าที่เปลี่ยนกำลังงานไฮดรอลิคให้เป็นพลังงานกล ซึ่งเป็นส่งแรงดันของน้ำมันไฮดรอลิคไปขับให้มอเตอร์หมุน

วาล์ว

วาล์วไฮดรอลิค จะมีอยู่หลายจุด หลักๆ คือมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงาน ได้แก่ วาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วควบคุมแรงดัน และวาล์วควบคุมการไหล ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคที่อยู่ภายใน และยังควบคุมความดันและอัตราการไหลอีกด้วย

ส่วนประกอบของ pump hydraulic ตัวกรอง 

ภายในระบบไฮดรอลิค เมื่อมีการทำงานก็จะมีการหมุนเวียนน้ำมันไฮดรอลิคอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะมีเศษสิ่งปรกเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงต้องมีตัวกรองเพื่อเป็นการกรองเอาสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ออกจากน้ำมันไฮดรอลิค เพื่อให้น้ำมันยังคงมีความสะอาด พร้อมที่จะใช้งานได้ต่อไป 

ซีล

ซีลที่ใช้ในระบบไฮดรอลิค เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลของระบบ ทั้งป้องกันไม่ให้น้ำมันไฮดรอลิครั่วไหลออกมา และไม่ให้อากาศและสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในระบบ ดังนั้นจึงต้องมีซีลในการช่วยปิดรอยเชื่อมต่อต่างๆ ซึ่งซีลมีความเหนียวและยืดหยุ่น สามารถป้องกันการรั่วซึมรั่วไหลได้ดี

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิคยูคอน ได้ที่