ยูคอน อัลติเมท เอ็กซ์ แอล ไอ พรีมิกซ์

น้ำยาหม้อน้ำ

YUKON ULTIMATE XLI PREMIX

ยูคอน อัลติเมท เอ็กซ์ แอล ไอ พรีมิกซ์

ขนาด 18, 200 ลิตร

น้ำยาหล่อเย็นระดับพรีเมียม ช่วยให้ประสิทธิภาพปกป้องระบบหล่อเย็น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาจากเทคโนโลยี carboxylate กับ น้ำสะอาด เหมาะสำหรับใช้ในระบบระบายความร้อนในรถยนต์ เครื่องยนต์ และเครื่องเรือ ที่ไม่ต้องการใช้ glycol-based ที่เป็นน้ำยาป้องกันการแข็งตัวของน้ำ

การใช้งานและระยะการเปลี่ยนถ่าย

 • รถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ 250,000 กิโลเมตร หรือ 5 ปี
 • เครื่องยนต์ดีเซล ที่ใช้บนถนน 600,000 กิโลเมตร หรือ 4 ปี
 • เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องจักรกลหนัก 8,000 ชั่วโมง หรือ 4 ปี
 • เครื่องปั่นไฟฟ้า และเครื่องยนต์เรือ 32,000 ชั่วโมง

คุณประโยชน์

 • การใช้งานยาวนาน
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
 • ป้องกันระบบหม้อน้ำ และระบบระบายความร้อน
 • ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน
 • ป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม
 • ทำงานได้ดีที่อุณหภูมิสูง
 • ไม่จำเป็นต้องมีการเติมสารเพิ่มคุณภาพสำหรับน้ำหล่อเย็นเพิ่มเติม

Addendum – Technical information

Yukon Ultimate XLI Premixed method
Inhibitor content 50% w/w
Water content 50% w/w ASTM D1123
Nitrite, amine, phosphate, borate, silicate nil
Colour Green Fluorecent
Specific gravity, 20ºC 1.058 typ. ASTM D1122
pH 9.4 typ. ASTM D1287
Cloud point -15ºC typ.
5% dilution method
pH 8.1 typ. ASTM D1287
Effect on non-metals no effect GME 60 255
Hard water stability no precipitate VW PV 1426

 

Select Open PDF Files