ยูคอน สไลด์เวย์

 

น้ำมันหล่อลื่นรางแท่น

YUKON SLIDEWAY

ยูคอน สไลด์เวย์

ISO 68, 220

ขนาด 18, 200 ลิตร

น้ำมันหล่อลื่นรางแท่น (slideway) โดยเฉพาะ มีคุณสมบัติป้องกันการสะดุดลื่น (Anti-Stick-Slip) จึงให้ความแม่นยำสูงในการเคลื่อนที่ ในการหล่อลื่นป้องกันการสึกหรอและป้องกันสนิมให้แก่ Slideway ได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติยึดติดกับรางแท่นได้ดี และแยกตัวกับน้ำได้ดีจึงไม่รวมตัวหรือถูกน้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำชะออกได้ง่าย

การใช้งาน

ใช้หล่อลื่นรางแท่นหรือ Slideway ของเครื่องจักรตัดกลึงโลหะ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกับน้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วน และชนิดผสมน้ำสำหรับงานหล่อลื่นในแนวระนาบ

คุณสมบัติจำเพาะ

PROPERTIES   ASTM ISO 68 ISO 220
  Appearance Tacky Tacky
  Colour D 1500 L1.5 L2.0
  Viscosity @ 40 oC (cSt) D 445 68.44 221.6
  Viscosity @ 100 oC (cSt) D 445 8.994 19.50
  Viscosity Index D 2270 106 100

*More specified products information are available upon request

Select Open PDF Files