น้ำมันเกียร์

น้ำมันเกียร์

น้ำมันเกียร์ ของยูคอน ใช้เทคโนโลยี ยูเอสซินเบส ช่วยให้น้ำมันเกียร์มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดปฏิกิริยา อ็อกซิเดชั่น ได้เป็นอย่างดี และมีสารเพิ่มคุณภาพดังนี้

  • สารป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน
  • ป้องกันการเกิดฟองในน้ำมัน
  • สารช่วยรับแรงกดสูง

   คุณสมบัตินี้จำเป็นอย่างยิ่งสาหรับน้ำมันหล่อลื่นที่จะต้องถูกนำไปใช้ในสภาวะที่มีการหล่อลื่นแบบกึ่งสมบูรณ์และในสภาพที่มีแรงกดมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดการเสียดสีที่รุนแรงและมีความร้อนสูง คุณสมบัติเหล่านี้ได้มาโดยการเติมสาร EP และควรเลือกน้ำมันเกียร์ตามคำแนะนำในคู่มือและคำแนะนำในการบำรุงรักษาของผู้ผลิตรถยนต์

Showing all 2 results