น้ำยาหม้อน้ำ (น้ำยาหล่อเย็น) คุณภาพจากยูคอน

น้ำยาหม้อน้ำ (น้ำยาหล่อเย็น) 

น้ำยาหม้อน้ำ หรือน้ำยาหล่อเย็นของยูคอน อัลติเมท เอ็กซ์ แอล ไอ พรีมิกซ์ เป็นน้ำยารักษาหม้อน้ำที่ทำให้หม้อน้ำมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เพราะมีสารยับยั้งกรดอินทรีย์ มีอัตราการพร่องตัวต่ำ ซี่งทำให้แน่ใจว่ามีการปกป้องระบบระบายความร้อนได้ในระยะยาว ภายใต้สภาวะการปฏิบัติงานทุกสภาวะ นอกจากนี้ ยังไม่จำเป็นต้องเติมสารเพิ่มคุณภาพสำหรับหล่อเย็นเพิ่มเติมอีกด้วย และยูคอน อัลติเมท เอ็กซ์ แอล ไอ พรีมิกซ์ มีเสถียรภาพที่อุณหภูมิสูงและจะก่อตัวเป็นฟิลม์ป้องกันในระดับโมเลกุลซึ่งไม่ขัดขวางการถ่ายเทความร้อน

จากการทดสอบ น้ำยาหม้อน้ำ ในห้องปฏิบัติการว่าพื้นผิวโลหะที่ได้รับการปกป้องด้วยสารสำหรับน้ำหล่อเย็นแบบดั้งเดิมที่มีซิลิเกตจะสูญเสียความสามารถในการถ่ายเทความร้อนได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป ในทางตรงกันข้าม พื้นผิวโลหะที่ใช้ ยูคอน อัลติเมท เอ็กซ์ แอล ไอ พรีมิกซ์ แสดงให้เห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไป การถ่ายเทความร้อนก็ยังคงมีประสิทธิภาพเที่ยบเท่ากับเมื่อเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และยังปกป้องการกัดกร่อน โดยการสร้างชั้นปกป้องบนพื้นผิวโลหะทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการขัดขวางการถ่ายเทคววามร้อน

Showing the single result