สาเหตุที่ทำให้ น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพ

สาเหตุที่ทำให้ น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพ

ผู้ใช้รถบางท่านพบเจอปัญหา “น้ำมันหล่อลื่นขุ่น มีสีคล้ายๆ น้ำอ้อย หรือน้ำนม ซึ่งสาเหตุหลักๆ ก็มักมาจากการมีสิ่งแปลปลอมอื่นๆ เข้าไปปะปนอยู่ในน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งจะเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้ น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพ และลดประสิทธิภาพของ สารเพิ่มคุณภาพ ที่อยู่ในน้ำมันหล่อลื่นด้วย โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้ หลายๆ ท่านจะพบเจอปัญหาแบบนี้บ่อย ซึ่งมีสาเหตุและที่มา ดังนี้

สาเหตุที่ทำให้ น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพ

  • น้ำ เมื่อมีน้ำเข้าไปปนกับน้ำมันหล่อลื่น จะเป็นตัวการที่ทำให้สารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันหล่อลื่น มีประสิทธิภาพลดลง คุณสมบัติด้านการหล่อลื่นลดลง และอาจก่อให้เกิดสนิม และเกิดการกัดกร่อนของเครื่องยนต์ได้ นอกจากนี้ยังอาจทำลาย สารเพิ่มคุณภาพป้องกันการเกิดฟอง ทำให้น้ำมันหล่อลื่นเกิดฟองได้ง่าย
  • สารเคมี หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ เช่น ภาชนะที่นำมาแบ่งใส่น้ำมันหล่อลื่นไปใช้งาน อาจมีสารอื่นๆ ตกค้างอยู่ ซึ่งสารเหล่านั้นอาจเข้าไปทำปฏิกิริยากับน้ำมันหล่อลื่น หรือสารเพิ่มคุณภาพที่อยู่ในน้ำมันหล่อลื่น ทำให้มีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไป หรือการปนเปื้อนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ต่างชนิดกัน เนื่องจากน้ำมันหล่อลื่นบางชนิด ก็ไม่สามารถเข้ากันได้ ซึ่งจะทำให้คุณสมบัติของสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันหล่อลื่นเปลี่ยนไป

วิธีป้องกัน

  • การเก็บรักษาที่ถูกต้องควรเก็บถังน้ำมันไว้ในที่ร่ม ไม่ให้โดนฝน และตรวจเช็คการรั่วซึมของหลังคาว่ามีการรั่วซึมหรือไม่
  • การวางถัง ถ้าหากต้องวางกลางแจ้งควรหาผ้ายางคุม และควรมีไม้หนุนให้ถังเอียงเล็กน้อย หรือวางนอนถังน้ำมันให้น้ำมันที่อยู่ในถังท่วมรูบนถัง
  • การนำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้งาน ถ้าหากใช้ปั๊มมือหมุนดูดไปใช้งาน และใช้น้ำมันหล่อลื่นมากกว่า 1 ประเภท ควรมีการแยกปั๊มมือหมุน สำหรับน้ำมันแต่ละประเภท ไม่ควรใช้ร่วมกัน
  • ภาชนะที่ใส่น้ำมันหล่อลื่น ไม่ควรมีสารอื่นปะปนหรือตกค้างอยู่ และไม่ควรปนกับน้ำมันหล่อลื่นประเภทอื่นด้วย และควรระบุป้ายกำกับเอาไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนกัน และทำให้สับสนเวลานำไปใช้ตามจุดใช้งาน

คำแนะนำเพิ่มเติม

นอกจากนี้ควรหมั่นตรวจเช็คดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ อาจติดตั้งกรองหายใจชนิดที่กรองความชื้นได้ เช็คการรั่วหรือการเสื่อมสภาพของซีลต่างๆ เพราะความชื้นในอากาศ สามารถลอดผ่านซีลเข้าไปได้ และหมั่นถ่ายน้ำที่ก้นอ่างน้ำมันอยู่เสมอ  สำหรับกรณีที่ลูกค้าบางหลายถูกน้ำท่วมแล้วมีน้ำเข้าไปปนในอ่างน้ำมันในปริมาณมาก ควรที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ หรือหากปนไม่มากอาจใช้เป็นการหมุนเวียนน้ำมันผ่านกรองที่สามารถกรองน้ำออกได้ ซึ่งจะสามารถกรองน้ำออกได้บางส่วน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ หรือหากมีการใช้งานที่จำเป็นต้องลุยน้ำ ควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ทุกชนิด เพื่อเป็นการถ่ายเทน้ำที่อาจเข้าไปปะปนในระบบทิ้งไป เพื่อปกป้องเครื่องยนต์และยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ของท่าน

จะเห็นได้ว่า “น้ำและสารเคมีอื่นๆ” ที่เข้าไปปะปนในน้ำมันหล่อลื่นนั้น ก่อให้เกิดปัญหาต่อเครื่องยนต์และเครื่องจักรของท่าน ทำให้คุณสมบัติด้านการหล่อลื่นของน้ำมันหล่อลื่นลดลง และยังทำลายประสิทธิภาพของสารเพิ่มคุณภาพ ทำให้น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพ ดังนั้นจึงควรหมั่นดูแล และตรวจเช็คสภาพน้ำมันหล่อลื่น ระบบเครื่องจักรและเครื่องยนต์ของท่านอยู่เสมอ ไม่ให้น้ำมันหล่อลื่นมีน้ำและสารอื่นเข้าไปปะปนได้

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่