อาการ ช่วงล่างรถมีปัญหา เกิดจากส่วนใดบ้าง?

อาการ ช่วงล่างรถมีปัญหา เกิดจากส่วนใดบ้าง?

อาการ ช่วงล่างรถมีปัญหา เกิดจากส่วนใดบ้าง? เรื่องของปัญหาช่วงล่างกับรถยนต์เป็นของคู่กัน ซึ่งการตรวจเช็คส่วนใหญ่จะไล่ตั้งแต่สภาพของยางรถยนต์ลงไป เพราะบางครั้งอาการที่เกิดขึ้น เพียงเติมแรงดันลมยางก็หายแล้ว แต่ถ้ายังคงมีอาการเหล่านั้นอยู่จะต้องเช็คยังจุดอื่นๆต่อไป เช่น ลูกหมากปีกนก ลูกหมากกันโครง ลูกหมากปลายแร็ค โช๊คอัพ สปริงโช๊ค โดยไล่เรียงตามลักษณะตามอาการที่เกิดขึ้น

สาเหตุของ ช่วงล่างรถมีปัญหา 

ช่วงล่างรถมีปัญหา เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากส่วนไหนได้บ้าง ? อุปกรณ์ช่วงล่างของรถ
credit : roojai

ระบบบังคับเลี้ยวหรือพวงมาลัยรถ จะมีแกนพวงมาลัยที่ทะลุห้องโดยสารขึ้นไปเสียบอยู่กลางพวงมาลัยพอดี เรียกว่า แร็ค การทำงานจะหมุนซ้าย-ขวา และมีเสื้อแร็คห่อหุ้มอีกที ในเสื้อแร็คจำเป็นต้องมีการลดความฝืดสัมผัสขณะทำงาน โดยนำบู๊ชมาติดตั้งอยู่ที่ปลายเสื้อแร็คด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านไม่ใช้เพราะอาศัยการเบียดกันระหว่างเฟืองแร็คกับเฟืองเปลี่ยนมุม เพื่อเลื่อน ซ้าย-ขวา

เสียงดังที่เกิดจาก แร็ค พวงมาลัย

แร็คพวงมาลัยจะเสียได้ก็ต้องเกิดจากการ คด-งอ หรือเฟืองรูด ส่วนมากที่เสียบ่อยจะเป็น บู๊ชปีกนก ลูกหมากปีกนก ลูกหมากคันชัก ลูกหมากปลายแร็ค ยางรัดแร็ค อาการจะมีเสียงดังเวลาเลี้ยว หรือมีเสียง กุกกัก เวลาขึ้นเนิน แนะนำให้เปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เสีย เพราะบางร้านหรือศูนย์ฯจะให้เปลี่ยนหลายตัวควบคู่กันไป โดยเฉพาะลูกหมากคันชัก ต้องเช็คให้ดี เพราะมีราคาค่อนข้างสูง

ช่วงล่างรถมีปัญหา อาจเกิดจากลูกหมากปีกนก

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีการกระแทกบ่อยๆ เช่น ขับรถตกหลุม ขับผ่านทางขรุขระด้วยความเร็วสูง สัญญาณที่บ่งบ่องว่าเกิดการชำรุด คือ เกิดเสียงในช่วงที่ขับตกหลุม หรือถ้าหลวมมากเวลาขับที่ความเร็วต่ำถนนขรุขระจะเสียงที่ดังกึกๆ กุกๆ หรืออาจมีเสียงตอนหมุนเลี้ยวขณะที่รถยังไม่ได้เคลื่อนที่ หน้ารถจะไวที่ความเร็วสูงเมื่อวิ่งผ่านพื้นถนนขรุขระ อีกทั้งยังควบคุมรถได้ยาก

ลูกหมากคันชักตัวนอก

เป็นชิ้นส่วนที่ในรถยนต์ที่ใช้ระบบพวงมาลัยแบบ แร็คแอนด์พิเนียน ลูกหมากปลายแร็คจะยึดกับดุมคอม้า อีกฝั่งหนึ่งจะยึดติดกับลูกหมากแร็ค โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการหมุนของล้อ นอกจากช่วยดูดซับแรงกระแทกเวลาวิ่งผ่านทางขรุขระแล้ว ยังคอยดูดซับแรงสะเทือนขณะเลี้ยวอีกด้วย ซึ่งถ้าตัวนี้มีอาการหลวมหรือชำรุด ตอนขับจะรู้สึกได้ว่าการหมุนเลี้ยวจะมีระยะมากกว่าปกติ และมีเสียงกุกๆ เวลารถวิ่งผ่านถนนขรุขระหรือตกหลุม

ช่วงล่างรถมีปัญหา เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากส่วนไหนได้บ้าง ? ช่วงล่างรถยนต์
credit : checkraka

ลูกหมากแร็ค

ลูกหมากแร็คจะอยู่ติดกับแร็คพวงมาลัย ในระบบพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พิเนียน ทำหน้าที่ถ่ายถอดแรงจากการหมุนเลี้ยวมาเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง ดึงบังคับล้อให้หมุนเลี้ยว นอกจากนี้ยังทำหน้าเป็นจุดหมุน ในการขึ้นลงของล้อ เมื่อเกิดการชำรุดหรือหลวม ตอนขับจะรู้สึกได้ว่าการหมุนเลี้ยวจะมีระยะมากกว่าปกติ ตอนขับรถผ่านถนนขรุขระหรือในยามที่ล้อมีการเต้นขึ้นลงหรือตกหลุม จะมีเสียงดังกุกๆ กักๆ และรู้สึกได้ถึงอาการขยับผิดปกติที่พวงมาลัยคนขับ

ลูกหมากกันโคลง

ลูกหมากกันโคลง ทำหน้าที่เป็นตัวยึดเหล็กกันโคลง จะอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของรถ รับแรงกระแทกและเป็นจุดหมุนการรับแรง คุณสมบัติเฉพาะคือ ช่วยยึดเหล็กกันโคลงให้มีความนิ่งและคงที่มากขึ้น เนื่องจากต้องรับแรงบิดจากช่วงล่างขณะเข้าโค้ง สัญญาณเมื่อชำรุดจะแสดงอาการเสียงดัง เวลารถตกหลุม หรือตอนรถเอียงตัว

ลูกปืนล้อแตก

เกิดจากการใช้งานยาวนานเฉลี่ย 100,000 กม. ขึ้นไป แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของรถด้วย สาเหตุมาจาก การกระแทกรุนแรงสะสม เช่น ตกหลุมแรงๆ ขึ้นลูกระนาดไม่ชะลอความเร็ว หรือไม่ชะลอความเร็วในทางขรุขระ สัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกปืนเกิดการชำรุด คือ รถมีเสียงหอน เข้ามาในห้องผู้โดยสาร ลักษณะเสียงจะ อื้อๆ วู้ๆ ยิ่งขับเร็วก็ยิ่งเสียงดัง

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและอื่นๆ จากยูคอน  ได้ที่