น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ (Power Steering Fluid)

น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์

น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ (Power Steering Fluid)

  • ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ในยานยนต์ทุกชนิดคือ ระบบไฮดรอลิค ต้องการน้ำมันที่ใสเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังจากพวงมาลัยไปสู่คันชัก-คันส่ง เพื่อให้เลี้ยวรถได้เบาแรง บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะแนะนำให้ใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติหรือน้ำมันเครื่องเบอร์ SAE 10W
  • สามารถใช้เป็นน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ได้ โดยต้องไม่ปะปนกันกับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ