ต่อภาษีรถยนต์ ปี 2564 ผ่านออนไลน์ ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

การต่อภาษีรถยนต์ กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้สามารถยื่นออนไลน์ผ่านระบบ e-Service ในการต่อภาษีรถยนต์ปี 2564 สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และ จักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์) ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ถือเป็นหน้าที่สำหรับผู้ครอบครองรถยนต์ ที่จะต้องไปชำระค่าภาษีระยนต์ หรือ ค่าทะเบียน ในทุกๆปี พร้อมกับการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ ต่อภาษีรถยนต์ ปี 2564 โดยในปัจจุบัน สามารถเลือกชำระภาษีรถยนต์ได้หลายช่องทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรถที่สามารถยื่นชำระภาษีผ่าน e-Service ได้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อายุไม่เกิน 7 ปี
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน อายุไม่เกิน 7 ปี
 • รถบรรทุกส่วนบุคคล อายุไม่เกิน 7 ปี
 • รถจักรยานยนต์ อายุไม่เกิน 5 ปี

โดยรถยนต์ที่สามารถต่อภาษีออนไลน์ ผ่านระบบ e-Service ได้นั้น จะต้องไม่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี และ มีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม โดยสามารถต่อภาษีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน

*ข้อควรรู้ที่สำคัญ : หากคุณมีการค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี และ มีน้ำหนักเกินตามที่กำหนด จะต้องทำการตรวจสภาพรถ ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และ ยื่นชำระภาษีได้ที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น

การเตรียมเอกสาร

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)
 • พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.
 • ใบรับรองการตรวจสภาพรถ กรณีรถที่จดทะเบียนมาแล้วเกิน 7 ปี

เงื่อนไข พ.ร.บ. ประกอบการยื่นภาษี

การต่อภาษีรถยนต์ ประจำปีผ่านระบบออนไลน์ สามารถซื้อ พ.ร.บ. ได้จากในระบบ e-Service หรือ ซื้อจากตัวแทนประกันภายนอก

 • ซื้อ พ.ร.บ. ผ่านระบบ e-Service มีผู้ให้บริการ 2 ราย คือ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด และ บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด
 • ซื้อ พ.ร.บ. เอง จำเป็นต้องกรอกข้อมูลประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ และ วันสิ้นสุดอายุความคุ้มครอง (วันสิ้นอายุต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่ยื่นชำระภาษี จนถึงวันหมดความคุ้มครอง)

ทั้งนี้ กรมการขนส่งได้ทำการยกเลิกการให้บริการซื้อกรมธรรม์ พ.ร.บ.สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ (รย.12) ผ่านระบบ e-Service ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา ผู้ยื่นจำเป็นต้องซื้อ พ.ร.บ.จากภายนอกและนำมากรอกในระบบให้ถูกต้องเท่านั้น

ขั้นตอนการชำระภาษีรถยนต์ และ มอเตอร์ไซค์ออนไลน์ผ่าน E-Service

 1. เข้าไปยังเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th
 2. ลงทะเบียนขอรับรหัสผ่าน และ Log-in เข้าสู่ระบบ
 3. เลือกเมนู “ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี”
 4. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถและยื่นชำระภาษี
 5. กรอกรายละเอียดหลักฐานการเอาประกันตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือซื้อจากระบบ
 6. เลือกช่องทางชำระเงิน (หักบัญชีเงินฝาก/ตัดบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/ชำระผ่านตู้ ATM/เคาน์เตอร์/โมบายแบงค์กิ้ง)
 7. ตรวจสอบสถานะการดำเนินการยื่นชำระภาษี สถานะการจัดส่งเอกสาร หมายเลข EMS เลข กรมธรรม์ หรือปัญหาจากการยื่นชำระ ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”
 8. เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และสมุดกรมธรรม์ พ.ร.บ. (ถ้ามี) จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสาร

ขั้นตอนการยื่นต่อภาษีรถยนต์ ทั้งหมดนี้ ตั้งแต่การชำระเงินภาษีสำเร็จ จนถึงวันที่ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์จะใช้เวลาโดยประมาณไม่เกิน 5 วันทำการ โดยเจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนไปปรับบันทึกรายการชำระภาษีได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์จากยูคอน ได้ที่