ตารางเปรียบเทียบ ความหนืดน้ำมันเครื่อง

ตารางเปรียบเทียบ ความหนืดน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องมีหลายเกรด และสิ่งสำคัญที่ทำให้น้ำมันเครื่องมีความแตกต่างก็คือ ความหนืดน้ำมันเครื่อง ซึ่งแต่ละค่าความหนืดก็มีความเหมาะสมต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันไป มาดู ตารางเปรียบเทียบ ความหนืดน้ำมันเครื่อง ว่ามีค่าความหนืดอย่างไรบ้าง

ตารางเปรียบเทียบ ความหนืดน้ำมันเครื่อง

Group Designation Composition Viscosity Index Volatility % Polarity Viscosity / Pressure (a) Solvent for Additives Pour Point °C Flash Point °C EHD Characteristics Price (1-10)
Group I Distilled, solvent refined: >=10% aromatics, <90% saturates 80-119 15-20 med-high >20 good-exc. -5 to 15 100 med 1
Group II Distilled, solvent refined, hydro-cracked: <10% aromatics, >=90% saturates 80-119 10-15 med >20 good -10 to -20 170 high 1.05
Group III Distilled, solvent refined, severely hydro-cracked: <10% aromatics, >=90% saturates >=120 5-15 med 16-20 good -10 to -25 190 med 1.5
Group III+ Group III+ ois ar additionally hydroisomerized, or processed in other ways : <1% aromatics >=140 <=5 low 16-20 good-poor -15 to -30 200 med 2
Group IV
PAO
100% catalytically synthesized from olefins derived by thermally cracking wax (สังเคราะห์ทางเคมี) 135-140 1.8 low 13 poor -53 270 low 2.5-3
Group V
Polyol Ester
100% synthesized by reacting acids and alcohols (สารสังเคราะห์อื่นๆ) 140 1.0 high >20 exc. -21 260 med 5-10

ค่า Viscosity Index เป็นตัวชี้บอกความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความหนืดตามสภาพอากาศ โดยความหนืดของน้ำมันเครื่องจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น และจะมีความหนืดเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง ดังนั้น น้ำมันเครื่องที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสูง จะมีค่า Viscosity Index ที่สูง และมีคุณสมบัติสามารถใช้ได้ในสภาวะอุณหภูมิที่แตกต่างได้มาก 

อย่างไรก็ดี ค่าความหนืดข้างต้นอาจจะดูเป็นข้อมูลทางการไปสักหน่อย หากต้องการรู้ว่าควรเลือกค่าความหนืดน้ำมันเครื่องอย่างไรดี สามารถอ่านต่อได้ที่ วิธีการอ่านค่า ข้างกระป๋องน้ำมันเครื่อง

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่