น้ำมันเกียร์ มัลติเกรด โมโนเกรด คืออะไร

น้ำมันเกียร์ มัลติเกรด โมโนเกรด คืออะไร?

ถ้าพูดถึงน้ำมันเกียร์ ก็มีคุณสมบัติของน้ำมันเกียร์แตกต่างออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของระบบเกียร์แต่ละชนิด และยังมีการแบ่งน้ำมันเกียร์ออกเป็น มัลติเกรด และโมโนเกรด แล้วเกรดทั้งสองนั้นคืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร?

น้ำมันเกียร์ โมโนเกรด

น้ำมันเกียร์โมโนเกรด จะถูกกำหนดโดยเลขจำนวนเป็นระดับต่างๆ เช่น  70, 90, 140, 250 เป็นต้น โดยตัวเลขจำนวนนี้จะหมายถึงระดับของความหนืดของน้ำมันในอุณหภูมิที่กำหนด โดยหมายเลขยิ่งสูง ความหนืดของน้ำมันก็สูงตามไปด้วย ซึ่งความหนืดของน้ำมันเกียร์โมโนเกรดนั้นจะกำหนดโดยตัวเลขอย่างเดียว ไม่มีอักษร W เช่น SAE 80, SAE 90, SAE 140 เป็นต้น 

น้ำมันเกียร์ มัลติเกรด

ในส่วนของน้ำมันเกียร์มัลติเกรดนั้น ประสิทธิภาพความหนืดของน้ำมันเกียร์จะมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยมีสารที่เป็นค่าดัชนีความหนืด และจะมีการกำหนดตัวเลข 2 ชุด ทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ ด้วยตัวเลขนี้เองถึงมีการเรียกว่าน้ำมันเกียร์มัลติเกรด สังเกตง่ายๆ คือจะมีตัวอักษร W ต่อท้ายตัวเลข ตัวอย่างเช่น SAE 75W-90, SAE 80W-90, 85W-SAE 140 เป็นต้น

ซึ่งหมายเลขชุดแรกจะเป็นการระบุความหนืดของน้ำมันที่อุณหภูมิเย็น จำง่ายๆ คือ W มาจาก Winter คืออุณภูมิต่ำนั่นเอง และหมายเลขชุดที่สองจะเป็นการระบุความหนืดของน้ำมันที่อุณหภูมิสูง หรือในขณะที่ร้อน ตัวอย่างการอ่านค่า น้ำมันเกียร์ SAE 75W-90 หมายความว่า มีความหนืดที่อุณหภูมิต่ำ SAE 75W แต่มีความหนืดที่อุณหภูมิสูงที่ SAE90 โดยความแตกต่างจากโมโนเกรดก็คือเป็นการระบุช่วงอุณหภูมิกว้างทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำนั่นเอง

การเลือกใช้เกรดของน้ำมันเกียร์

การเลือกใช้น้ำมันเกียร์เกรดต่างๆ สามารถดูจากคู่มือรถได้ว่าผู้ผลิตรถชนิดนั้นๆ ใช้น้ำมันเกียร์เบอร์ไหนอย่างไร แต่ถ้าหากไม่มีคู่มือรถก็สามารถดูคุณสมบัติข้างขวดได้ โดยที่รถเกียร์ธรรมดาจะเป็นการเลือกใช้เบอร์ความหนืดเช่น SAE 80W-90 เป็นต้น

ส่วนการเลือกการเลือกน้ำมันเกียร์ออโต้ หรือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ จะดูง่ายกว่าเพราะที่ข้างขวดจะระบุประเภทไว้ชัดเจนว่าใช้กับรถเกียร์ออโต้ชนิดไหน เช่น  Dexron-ATF เป็นต้น ซึ่งจะเป็นค่า Dexron ที่นิยมใช้กันมาก

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ยูคอน  ได้ที่