น้ำมันเครื่อง ที่ใช้ในรถไถทางการเกษตร (Multi-Purpose Hydraulic Fluid)

น้ำมันเครื่อง ที่นิยมใช้ในอุตสหากรรมการเกรษตรควรมีลักษณะอย่างไรเราจะอธิบาย

น้ำมันเครื่อง

 

น้ำมันเครื่องที่ใช้ในรถไถทางการเกษตร

  • เป็นน้ำมันเครื่องเอนกประสงค์ที่สามารถใช้กับรถไถทางการเกษตร (Farm Tractors) ทำหน้าที่หลายอย่างด้วยกันตั้งแต่ในเครื่องยนต์ เกียร์เฟืองท้าย และรวมทั้งระบบไฮดรอลิค โดยจุดประสงค์หลักก็เพื่อที่จะให้สามารถใช้น้ำมันได้เพียงตัวเดียว แม้จะต้องทำงานในแต่ละงานที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปก็ตาม
  • น้ำมันทอร์ค (Torque Fluids) เป็นน้ำมันอเนกประสงค์สำหรับรถแทรคเตอร์ ใช้ในระบบเกียร์ส่งกำลัง ระบบเบรคแช่น้ำมัน ระบบเฟืองท้ายและระบบไฮดรอลิค มีคุณสมบัติและทำหน้าที่เหมือนกับน้ำมันเกียร์อัติโนมัติ (ATF)

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่