เช็คน้ำมันเครื่อง

น้ำมันหล่อลื่น ที่ใช้สำหรับยานยนต์

น้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันหล่อลื่น / น้ำมันเครื่อง (Engine or Crankcase Oils) ยานยนต์มากมายที่วิ่งแล่นได้อยู่ในปัจจุบันนี้  จำเป็นที่จะต้องอาศัยเชื้อเพลิงเป็นพลังงานเพื่อที่จะให้สามารถวิ่งแล่นได้ แต่น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเดียวก็ยังไม่พอ เรายังต้องมีการหล่อลื่นส่วนต่างๆของยานยนต์ด้วย เช่น ในเครื่องยนต์เกียร์ เฟืองท้าย เป็นต้น จึงจะใช้งานได้โดยชิ้นส่วนต่างๆของยานยนต์ที่มีการเคลื่อนไหวเกิดการเสียดสีกัน เกิดแรงเสียดทาน หรือเกิดความฝืด สารหล่อลื่นจะเข้าไปเพื่อไปแทรกระหว่างผิวของโลหะที่มีการขัดสีกัน  เพื่อที่จะลดความเสียดทานที่เกิดขึ้น เพราะถ้าหากไม่มีการหล่อลื่น จะทำให้ยานยนต์เกิดการสึกหรอ รวมทั้งอุณหภูมิที่เกิดจากการเสียดสีกันนี้อาจมีผลทำให้ผิวของโลหะเชื่อมติดกันเป็นเนื้อเดียวกัน เกิดความเสียหายของยานยนต์ เครื่องจักร แต่ในบางส่วนของยานยนต์เช่น ลูกปืนล้อไม่สามารถที่จะใช้น้ำมันหล่อลื่นได้ในกรณีที่เราใช้จาระบี

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง