ทะเบียนรถหล่นหาย ต้องทำอย่างไร?

เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้ว นอกจากจะต้องเจอกับฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจ ยังต้องเตรียมรับมือกับปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย การขับรถลุยน้ำบนท้องถนนอาจเป็นเหตุให้ป้ายทะเบียนรถหล่นหายได้ แล้วทีนี้ต้องทำอย่างไรดี ทะเบียนรถหล่นหาย จะได้ทะเบียนรถคืนหรือเปล่า ต้องแจ้งความไหม หรือต้องแจ้งที่ใคร

ทะเบียนรถหล่นหาย ต้องแจ้งความไหม?

ทะเบียนรถหล่นหาย ไม่ต้องแจ้งความ เราสามารถยื่นขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนที่กรมขนส่งได้เลย โดยมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ โดยระหว่างนี้ สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถชั่วคราวได้

แนะนำว่าควรรีบไปแจ้งขอรับทะเบียนใหม่ทันที เพราะต้องใช้เวลากว่าเราจะได้รับป้ายใหม่ และการที่รถวิ่งโดยไม่มีป้ายทะเบียนก็เป็นสิ่งไม่ถูกกฎหมาย ดังนั้นต้องพกใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนติดตัวทุกครั้ง เพื่อสามารถยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้เมื่อถูกเรียกตรวจ

ยื่นขอป้ายทะเบียนรถใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มจริง
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
 • หากไม่มาดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแสดงด้วย

กรณีรถติดไฟแนนซ์ เจ้าของรถต้องดำเนินการด้วยตนเอง

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มจริง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ
 • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
 • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

สำหรับกรณีนิติบุคคล

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มจริง
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง
ขอบคุณข้อมูลจาก: กรมการขนส่งทางบก

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์จากยูคอน ได้ที่