❝ วัฒนะกลทรานสปอร์ต 2001 ธุรกิจขนส่ง หัวใจของการพัฒนาประเทศ ❞

วัฒนะกลทรานสปอร์ต 2001 ธุรกิจขนส่ง หัวใจของการพัฒนาประเทศคุณพลกฤต พงษาม่าน ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่และซ่อมบำรุง บริษัท วัฒนะกลทรานสปอร์ต 2001 จำกัด ทำหน้าที่ในการดูแลส่วนรวมทั้งหมด โดยดูแลในส่วนการซ่อมบำรุงเป็นหลัก คือ ควบคุมทั้งกำลังคน ออกกฎระเบียบ และดูโดยภาพรวมของทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง และการซ่อมบำรุง

โดยยึดคติที่ว่า “อุปสรรคสร้างคน…จะทำให้คนเข้มแข็ง”

คุณพลกฤต บอกกับเราว่า เข้ามาทำงานและดูแลธุรกิจของเครือญาติ โดยมีแรงบันดาลใจในการทำงาน คือ “อุปสรรค” อุปสรรคจะสร้างคน นั้นคือคนจะผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ต้องอาศัยทั้งสติปัญญา ความอดทน ดังนั้นอุปสรรคจะทำให้คนเข้มแข็งขึ้น มีปัญญามากขึ้น เมื่อมีอุปสรรคและสามารถพิชิตอุปสรรคได้ ตอบโจทย์ได้นั้นคือความสำเร็จ

ในมุมมองทางธุรกิจ คุณพลกฤตมองว่า  การที่มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆ มากขึ้น เป็นเรื่องที่ดี เพราะยังไงแล้วทุกวงการถ้าขาดคลื่นลูกใหม่วงการนั้นก็ขาดการพัฒนา  ของเก่าดีอยู่แล้ว แต่เราต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ๆ เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด แล้วผสมผสานระหว่างการทำงานกับของเก่ากับระบบใหม่ๆให้ได้นั่นคือการเอาตัวรอดของนักธุรกิจที่เก่ง

ความท้าทายของธุรกิจขนส่ง คือ จะทำอย่างไรให้เราตอบโจทย์ลูกค้าได้สมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ในการจัดส่งหรือขนส่ง ให้มีประสิทธิภาพเที่ยงตรงและมีความปลอดภัยที่สุด คุณพลกฤต จึงได้เลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นยูคอน เพราะว่าหลังจากได้รับคำแนะนำจากพนักงานขาย ที่เข้ามาติดต่อโดยตรง และได้ลองใช้แล้วผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล นอกจากนั้นยังมีการบริการที่ดี เข้าถึงลูกค้า เอาใจใส่ ตรงต่อเวลา ซึ่งตรงนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดที่ทำให้ประทับใจในยูคอน

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่