การเลือกใช้ น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม และค่าความหนืดของน้ำมันเกียร์

การเลือกใช้ น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม และค่าความหนืดของน้ำมันเกียร์

น้ำมันเกียร์ (Gear Oil) เป็นส่วนสำคัญที่ต้องเลือกให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน การเลือกใช้ น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม ที่ถูกต้องจะช่วยให้การทำงานของเกียร์สม่ำเสมอ และได้ประสิทธิภาพสูงสุด มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆ ถ้าหากเลือกใช้ น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม ไม่ถูกต้อง หรือคุณภาพต่ำจะทำให้เกียร์เกิดการสึกหรอ สั่น มีเสียงดัง สูญเสียกำลัง หรือเกิดความเสียหายในที่สุด ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ใช้พิจารณาก่อนการตัดสินใจเลือกใช้น้ำมันเกียร์ ดังนี้

การเลือกใช้ น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม และค่าความหนืดของน้ำมันเกียร์

 • อุณหภูมิเริ่มต้นก่อนการทำงาน จนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่เกียร์ทำงาน
 • ชนิดของเกียร์ เช่น เฟืองไฮปอยด์ เฟืองเดือยหมู หรือ เฟืองดอกจอก
 • วัสดุที่ใช้ทำเกียร์
 • ลักษณะของโหลดที่กระทำกับชุดเกียร์ เช่น โหลดเป็นลักษณะต่อเนื่อง หรือเป็นจังหวะของรอบการทำงาน หรือลักษณะกระแทก

ในส่วนของการเลือกเบอร์ความหนืดน้ำมันเกียร์ ขึ้นอยู่กับประเภทของเกียร์ ความเร็วรอบ และอุณหภูมิการใช้ หากคู่มือเครื่องแนะนำเบอร์ความหนืดน้ำมันเกียร์มาแล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือ

ความหนืดน้ำมันเกียร์มี 2 มาตรฐาน คือ

 1. มาตรฐาน ISO ได้แก่ ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000
 2. มาตรฐาน SAE ได้แก่ SAE 90, 140

หลักการเลือกน้ำมันเกียร์

 • ชุดเกียร์ส่งกำลังความเร็วรอบช้า จะใช้น้ำมันที่มีความหนืดสูง เบอร์ความหนืดสูงๆ
 • ชุดเกียร์ส่งกำลังความเร็วรอบสูง จะใช้น้ำมันความหนืดต่ำ เบอร์ความหนืดน้อยๆ

อายุการใช้งานของน้ำมันเกียร์

อายุการใช้งานของน้ำมันเกียร์ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

 • ประเภทของชุดเกียร์
 • อุณหภูมิทำงาน
 • สภาวะแวดล้อม
 • ขนาดอ่างน้ำมัน

โดยทั่วไปเกียร์ที่ทำงานหนัก รับภาระการกดสูง ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 3 เดือน เกียร์ที่รับภาระงานทั่วไปควรเปลี่ยนทุก 6 เดือน อย่างไรก็ตามหากน้ำมันมีน้ำปนเปื้อนสามารถสังเกตได้จากน้ำมันมีสีขุ่น ควรพิจารณาเปลี่ยนน้ำมันทันที และถ้าน้ำมันมีสีคล้ำหรือเหม็นไหม้ ควรพิจารณาเปลี่ยนน้ำมันในระยะเวลาอันใกล้ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการเปลี่ยน ชุดเกียร์จะมีการสึกหรออย่างรวดเร็ว

ดังนั้นเพื่อเป็นการใช้งานเกียร์อย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ท่านควรเลือกใช้น้ำมันเกียร์ให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมของยูคอนได้ที่

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ยูคอน  ได้ที่