งานสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก จ.สมุทรสงคราม

 งานสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก จ.สมุทรสงคราม

เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2559 น้ำมันหล่อลื่นยูคอนได้เข้าร่วมงานออกบูธแสดงสินค้า ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก ณ ลาน ขนส่งสินค้า อ.แม่กลอง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นงานที่ได้รับการสนับสนุน จากค่ายรถบรรทุกและผู้จำหน่ายสินค้าต่างๆแล้วยังได้รับการสนับสนุนจาก 12 สมาคมฯ ขนส่ง ภายใต้การนำของ สหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นยูคอน ก็ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในงานนี้ด้วย

0102