628 ดัดแปลงรถแบบนี้ ผิดกฎหมาย!!

การดัดแปลงรถส่วนไหนบ้างที่ผิดกฎหมาย