1200 628 ระบบไฮดรอลิคคืออะไร ทำงานอย่างไร

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) คืออะไร มีการทำงานอย่างไร