ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) คืออะไร มีการทำงานอย่างไร

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) คืออะไร มีการทำงานอย่างไร

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) เป็นระบบที่มีการส่งถ่ายพลังงานของของไหลที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานในรูปของอัตราการไหลและความดันเปลี่ยนเป็นพลังงานกล โดยผ่านตัวกระทำ เช่น กระบอกสูบ  มอเตอร์ไฮดรอลิค ในอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ นิยมใช้ น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil) เป็นตัวกลางในการส่งถ่ายพลังงาน เพราะว่าน้ำมันไฮดรอลิคมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ไม่สามารถยุบตัวได้ทำให้การส่งถ่ายพลังงานมีประสิทธิภาพ

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic)

ผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิค

ระบบไฮดรอลิค เบื้องต้น

ระบบไฮดรอลิคเบื้องต้น มีส่วนสำคัญหลักๆ 3 ส่วน ดังนี้

แหล่งจ่ายพลังงาน

ทำหน้าที่ส่งถ่ายพลังงานน้ำมันเข้าสู่ระบบ โดยมีมอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์เป็นตัวขับ (Drive)     ปั๊มไฮดรอลิคให้หมุน เพื่อที่จะดูดน้ำมันจากถังพักเข้ามาในตัวเสื้อของปั๊ม แล้วส่งออกไปสู่ระบบไฮดรอลิค ซึ่งจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

 • ปั๊มไฮดรอลิค
 • มอเตอร์ไฟฟ้า หรือ เครื่องยนต์ขับ
 • ถังพักน้ำมัน
 • ไส้กรองน้ำมัน
 • ที่ดูระดับน้ำมัน
 • ฝาเติมน้ำมัน และระบบระบายอากาศ
 • ประกบเพรา

ระบบควบคุมการทำงาน

เป็นระบบที่ใช้ควบคุมการทำงานของกระบอกไฮดรอลิค หรือ มอเตอร์ไฮดรอลิค

 • ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค ทำให้กระบอกเคลื่อนที่ เข้า-ออก ได้ เช่น โซลินอยด์วาล์ว เป็นต้น
 • ควบคุมความดันของน้ำมันไฮดรอลิคในระบบ เพื่อจำกัดความดันให้เป็นไปตามต้องในการใช้งานต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมความดัน ได้แก่
  • วาล์วปลดความดัน หรือเรียกอีกชื่อว่า รีลีฟวาล์ว
  • วาล์วลดความดัน
  • วาล์วควบคุมลำดับการทำงาน
  • วาล์วลัดวงจร
 • ควบคุมปริมาณการไหล เพื่อควบคุมปริมาณการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคให้เหมาะสม ทำให้สามารถควบคุมความเร็วของอุปกรณ์ทำงานได้ชึ่งมีอยู่ 2 ซนิด คือ
  • ชนิดปรับช่องทางออก
  • ชนิดเปิดออกช่องทางผ่าน

อุปกรณ์ทำงาน

ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานจากพลังงานไฮดรอลิคเป็นพลังงานกล เพื่อกระทำต่อภาวะโหลด ส่วนใหญ่อุปกรณ์ทำงานจะมีสองประเภทใหญ่ ๆ คือ

 • กระบอกสูบ จะส่งถ่ายพลังงานในแนวเชิงเส้น
 • มอเตอร์ไฮดรอลิค จะส่งถ่ายพลังงานในแนวรัศมี

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ระบบไฮดรอลิคเป็นระบบที่ใช้งานกันอยู่อย่างกว้างขวาง และสิ่งที่ต้องการนำไปใช้ ก็คือ งาน หรือแรง ที่เกิดจากระบบไฮดรอลิค เช่น การเอาแรงจากกระบอกไฮดรอลิคไปกด อัด หรือตัดชิ้นงานและการขับ ดังนั้นหากท่านมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิคก็ทำให้สามารถเข้าใจการทำงานของระบบไฮดรอลิคได้ และใช้งานจากระบบไฮดรอลิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิค  ได้ที่