ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิค ที่สำคัญ

ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิค ที่สำคัญ

ระบบไฮดรอลิคนั้น มีกลไลการทำงานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเครื่องจักรและยานยนต์ ซึ่งแต่ละส่วนประกอบก็มีหน้าที่ที่สำคัญเพื่อให้เกิดการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดย ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิค ที่สำคัญๆ หากเปรียบระบบไฮดรอลิคเป็นเหมือนร่างกายของเรา ก็จะมี ปั๊มตัวใหญ่เหมือนหัวใจที่คอยสูบฉีด ตัวกรองในระบบเหมือนตับไตที่ช่วยกรองของเสีย วาล์วเหมือนสมองคอยสั่งการการทำงาน กระบอกไฮดรอลิคเหมือนกล้ามเนื้อแขนขาที่ช่วยขับเคลื่อนการทำงาน และน้ำมันไฮดรอกลิคเหมือนเลือดที่คอยไหลเวียนหล่อเลี้ยงร่างกาย

ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิค ปั๊มไฮดรอลิค

ปั๊มไฮดรอลิก (Hydraulic Pump) เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเลี้ยงอัดแรงดันเพื่อให้ของเหลวไหลจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่ง โดยภายในปั๊มไฮดรอลิค ยังแบ่งออกเป็นปั๊มใบพัด ปั๊มเกียร์ และปั๊มลูกสูบ ซึ่งปั๊มลูกสูบจะมีประสิทธิภาพแรงดันสูงสุด

กระบอกไฮดรอลิค

แรงดันของเหลวไฮดรอลิคจะถูกเคลื่อนผ่าน กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinder) ซึ่งเป็นกลไกที่แปลงพลังงานในของเหลวให้เป็นแรงดันในการขับเคลื่อน ซึ่งจะมีทั้ง แบบกระบอกเดี่ยว หรือ แบบกระบอกคู่ ซึ่งจะมีการควบคุมแรงดันของของเหลวภายในกระบอกไฮดรอลิคโดยมอเตอร์ไฮดรอลิค

มอเตอร์ไฮดรอลิค 

มอเตอร์ไฮดรอลิก (Hydraulic Pump) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เปลี่ยนกำลังงานไฮดรอลิคให้เป็นพลังงานกล โดยทำงานในแนวหมุนด้วยการส่งแรงดันของน้ำมันไปขับให้หมุน

วาล์ว

วาล์ว (Hydraulic Valve) จะมีทั้งวาล์วที่ทำหน้าที่ควบคุมทิศทาง วาล์วควบคุมแรงดัน และวาล์วควบคุมการไหล โดยวาล์วไฮดรอลิกทั้งสามประเภทนั้นมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการไหลของของเหลว รวมไปถึงการควบคุมความดันและอัตราการไหล

ตัวกรอง

เมื่อมีการหมุนเวียนของเหลวภายในระบบไฮดรอลิก เมื่อนานเข้าจะมีเศษสิ่งสกปรกหมุนเวียนอยู่ในระบบด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการใช้ตัวกรอง (Filter) เพื่อขจัดสิ่งต่างๆ ที่ปนเปื้อนยู่ในของเหลว ให้ของเหลวที่ได้ยังคงสะอาดและหมุนเวียนต่อไปได้ดี โดยตัวกรองมีหลายประเภท คือ On-line Filter , Off-line filter และส่วนใหญ่จะมีการระบุเอาไว้ว่าสามารถกรองได้ที่ขนาดเท่าไหร่ เช่น 3 ไมครอน หรือ 5 ไมครอน เป็นต้น

ซีล

ซีล (Hydraulic Seal) เป็นส่วนสำคัญที่จะไม่ทำให้ระบบไฮดรอลิกรั่วไหล โดยเราจะใช้ซีลช่วยปิดข้อต่อหรือรอยเชื่อมต่อต่างๆ ไม่ให้อากาศหรือน้ำหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในระบบ และป้องกันไม่ให้น้ำมันไฮดรอลิครั่วไหลออกไปข้างนอก โดยที่ซีลผลิตจากวัสดุหลายประเภท ส่วนใหญ่จะเป็นพอลีเมอร์ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่น

รู้จักส่วนประกอบที่สำคัญของระบบไฮดรอลิคกันแล้ว อย่าลืมใช้น้ำมันไฮดรอลิคที่ดีมีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของไฮดรอลิคด้วย

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิคยูคอน ได้ที่