คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค

คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค

น้ำมันไฮดรอลิค เป็นของไหลที่มีความหนาแน่นคงตัว ทนต่อแรงอัดที่มีความดันมากๆ ได้ดี และมีหน้าที่ส่งถ่ายกำลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง และในขณะเดียวกันยังให้แรงเป็นเท่าทวีคูณด้วย จึงมักใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในระบบไฮดรอลิค ทั้งใน เครื่องจักร อุตสาหกรรม และยานยนต์ต่างๆ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค มีดังนี้

น้ำมันไฮดรอลิคประกอบด้วย

 • น้ำ
 • น้ำมันปิโตรเลียม
 • ของเหลวอื่นๆ (สังเคราะห์)

คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค

 • ความหนืดพอเหมาะ และดัชนีความหนืดสูง น้ำมันไฮดรอลิกที่ดีต้องมีค่าความหนืดคงที่แม้ว่าอุณหภูมิในการทำงานจะเปลี่ยนแปลงก็ตาม นอกจากนี้ความหนืดของน้ำมันไฮดรอลิกยังมีผลต่อการหล่อลื่นระหว่างผิวสัมผัสของอุปกรณ์ต่างๆ ถ้าความหนืดมากจะป้องกันการสึกหรอได้ดี  แต่ถ้ามีความหนืดมากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีต่อการหล่อลื่น เพราะทำให้การเคลื่อนตัวของน้ำมันไหลไปมาไม่สะดวก
 • มีจุดข้นแข็งต่ำ (Pour Point) น้ำมันไฮดรอลิกควรมีจุดข้นแข็งต่ำกว่าอุณหภูมิที่ระบบไฮดรอลิกทำงาน ซึ่งจุดข้นแข็งนี้จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อระบบไฮดรอลิกต้องทำงานในที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ
 • คุณภาพของน้ำมันจะต้องไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงถึงแม้อุณหภูมิในการทำงานจะสูง นั่นคือต้องมีความคงที่มากแม้ว่าจะต้องเจอกับความร้อนมากแค่ไหนก็ตาม
 • มีคุณภาพการหล่อลื่นที่ดี และไม่ทำปฏิกิริยากับยาง ซีล ปะเก็น และสี
 • ต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นได้ดี
 • ต้านทานการเกิดสนิม ช่วยป้องกันการกัดกร่อนโลหะ เพราะชิ้นส่วนต่างๆ ในระบบไฮดรอลิกส่วนใหญ่ล้วนทำด้วยโลหะ ดังนั้นน้ำมันไฮดรอลิกต้องไม่มีฤทธิ์ของความเป็นกรดที่อาจทำปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ได้
 • ต้านทานการเกิดฟอง
 • มีความสามารถในการแยกตัวจากน้ำได้ดี
 • มีความสามารถในการอัดตัวต่ำ โดยน้ำมันไฮดรอลิกต้องไม่ยุบตัวตามความดัน
 • ไม่จับตัวเป็นก้อนหรือยางเหนียว

ชนิดของน้ำมันไฮดรอลิค

น้ำมันปิโตรเลียม

 • น้ำมันไฮดรอลิกทั่วไป (HYDRAULIC AW)
 • น้ำมันเทอร์ไบน์
 • น้ำมันไฮดรอลิกชนิดพิเศษ (HYDRAULIC HVI)
 • น้ำมันเครื่องเบอร์ SAE 10W หรือ SAE 30

น้ำมันทนไฟ

 • ประเภทผลิตจากสารเคมีสังเคราะห์ (Synthetic Fluids)

หากได้น้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพดี ก็จะมีคุณสมบัติดีๆ ครบถ้วน ทำให้สามารถนำไปใช้งานกับระบบไฮดรอลิคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีปัญหาตามมา

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิคยูคอน ได้ที่