สารปรุงแต่งน้ำมันไฮดรอลิก (Oil Additive)

รู้จักกับ สารปรุงแต่งน้ำมันไฮดรอลิก (Oil Additive)

น้ำมันไฮดรอลิคมีส่วนประกอบหลักๆ อยู่สองส่วนด้วยกันคือ น้ำมันพื้นฐาน (Base Oil) ผสมกับ สารปรุงแต่งน้ำมันไฮดรอลิก (Oil Additive) โดยสารปรุงแต่งนั้นมีส่วนที่ทำให้น้ำมันไฮดรอลิกแต่ละชนิดมีความต่างกัน โดยแบ่งแยกออกได้หลายประเภทความความเหมาะสมต่อสภาพการใช้งาน ซึ่งสารปรุงแต่งน้ำมันไฮดรอลิก ประกอบไปด้วยประเภทต่างๆ ดังนี้

Anti – Wear (AW)

แอนติแวร์ หรือมักเรียกสั้นๆ ว่า AW เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันการสึกหรอจากการเสียดสีของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร โดยมักเป็นชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน มีความหนืดสูงและทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนในอุณหภูมิสูงๆ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นชั้นฟิล์มบางๆ เคลือบผิวโลหะเอาไว้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะกับโลหะสัมผัสกันโดยตรง สาร AW ที่ดีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิค ไม่ให้สึกหรอและเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร 

Anti – Foaming

แอนติโฟมมิ่ง คือสารที่ช่วยยับยั้งการเกิดฟอง โดยมีความหนืดต่ำและกระจายตัวได้เร็ว จะทำหน้าที่ช่วยให้ฟองแตกตัวได้เร็ว และไม่เข้าไปสะสมในระบบหล่อลื่น

Anti Oxidation

แอนติออกซิเดชั่น เป็น สารป้องกันไม่ให้ออกซิเจนทำปฎิกิริยากับเนื้อน้ำมัน ซึ่งหากออกซิเจนทำปฏิกิริยากับน้ำมันจะทำให้โครงสร้างทางโมเลกุลของน้ำมันเปลี่ยนแปลงไป เช่น อาจกลายเป็นกลิ่นเหม็นไหม้ เหนียวข้น สีเข้มขึ้น เป็นต้น ดังนั้นการใส่ สารปรุงแต่งน้ำมันไฮดรอลิก ที่มี Anti Oxidation จึงเป็นการป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันไฮดรอลิค

สารปรุงแต่งน้ำมันไฮดรอลิก ป้องกันสนิม

เป็นสารเคลือบป้องกันผิวของโลหะ ช่วยในการลดการเกิดสนิมจากการสัมผัสออกซิเจน ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี

Pour Point Depressant

เป็นสารที่ทำให้มีจุดข้นแข็งต่ำ ช่วยให้น้ำมันหล่อลื่นไม่แข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำมากๆ หรือที่อุณหภูมิติดลบ 

Friction Modifier

สารที่เกาะผิวโลหะเพื่อลดค่าความเสียดทาน ทำให้ผิวโลหะลื่นขึ้น เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น 

Viscosity Index Improver

สารช่วยลดอัตราการเปลี่ยนแปลงความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป ทำให้ความหนืดยังคงตัวอยู่

Cold Flow

สารปรุงแต่งที่ช่วยให้สามารถใช้งานได้ในสภาวะที่เย็นจัดหรือหนาวจัด 

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิคยูคอน ได้ที่