อบรมใบขับขี่

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ 2563

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ 2563…

อย่างที่ทราบกันดีว่า ช่วงต้นปีที่ผ่านมาโลกของเราต้องเจอกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้การใช้ชีวิต ระบบการทำงาน มาตรการต่างๆต้องเปลี่ยนแปลงไป เพื่อปรับตัวรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งทางกรมขนส่งทางบก ได้มีมาตรการออกมาเกี่ยวกับการทำหรือต่อใบขับขี่ โดยจะต้องมีการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ก่อนที่ https://www.dlt-elearning.com/Home ถึงจะสามารถจองคิวออนไลน์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ก่อน น้องยูคอนจึงนำ วิธีต่อใบขับขี่ ออนไลน์มาแนะนำ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมผ่านระบบ e-learning

สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต)

 1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากนั้นเลือกหัวข้อ “ลงทะเบียน”

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลในปี 2563 อบรมใบขับขี่

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลในปี 2563 อบรมใบขับขี่

3. เลือกอบรม ตามใบขับขี่ที่ต้องการต่ออายุ

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลในปี 2563 อบรมใบขับขี่

4. เลือกที่หัวข้อ “แบบทดสอบก่อนอบรม” และตอบคำถามให้ครบทุกข้อ

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลในปี 2563 อบรมทำใบขับขี่

5. ดูวีดีโอการอบรมขับรถให้จบ

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลในปี 2563 อบรมใบขับขี่

6. ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม

7. บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลในปี 2563
source : silkspan

ช่องทางจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

 • Website : https://gecc.dlt.go.th 
 • Application : DLT Smart Queue
  iOS
  : Android
 1. หลังจากโหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue  เรียบร้อยแล้ว ทำการเข้าสู่ระบบ
  โดยเลือก “บัตรประชาชน” > กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครใช้งาน > สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลในปี 2563
source : silkspan

2. เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลในปี 2563
source : silkspan

3. เลือกประเภทงานบริการเป็น “งานใบอนุญาต”

 วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลในปี 2563
source : silkspan

4. เลือกประเภทที่ต้องการ เช่น ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี หรือ 2 ปีเป็น 5 ปี

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลในปี 2563
source : silkspan

5. เลือกวันที่ต้องการต่อใบขับขี่

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลในปี 2563
source : silkspan

6. เลือกเวลาที่ต้องการจอง

จากนั้นกดยืนยันการจอง > แค็ปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลในปี 2563
source : silkspan

วิธียกเลิกการจอง
กดที่ไอคอนมุมซ้ายล่าง > เลือกหัวข้อ “ยกเลิกการจองนี้”

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลในปี 2563
source : silkspan

จองคิวต่อใบขับขี่ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?

 • ลบแอปฯ DLT Smart Queue ออกจากมือถือ แล้วดาวน์โหลดใหม่
 • ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ข้อมูล จะต้องเป็นเบอร์ที่ใช้รับ OTP
 • กรณีที่จองไม่ได้ อาจมาจากจำนวนผู้จองคิวในวันนั้นเต็มแล้ว แนะนำเปลี่ยนวันจอง หรือขยับวันเป็นสัปดาห์อื่น
 • สอบถามเพิ่มเติมกับกรมขนส่งโทร 02 271 8888 ต่อ 9304

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับต่ออายุใบขับขี่ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี

 • ใบขับขี่เดิม(ตัวจริง)
 • บัตรประชาชน(ตัวจริง)
 • ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (ผู้ที่ต่อใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องใช้) แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • ทดสอบตาบอดสี
 • ทดสอบสายตาทางลึก-กว้าง
 • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า ในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 • ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียม (จักรยานยนต์ 255 บาท, รถยนต์ 505 บาท)

*กรณีหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
*กรณีหมดอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

วิธีต่อใบขับขี่ จองคิวออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลในปี 2563
source : silkspan

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

 • ใบขับขี่เดิม(ตัวจริง)
 • บัตรประชาชน(ตัวจริง)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • ทดสอบตาบอดสี
 • ทดสอบสายตาทางลึก-กว้าง
 • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า ในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 • ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียม (จักรยานยนต์ 255 บาท, รถยนต์ 505 บาท)

*กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่
*กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติขับรถใหม่ รวมถึงใช้เอกสารต่อใบขับขี่อย่างใบรับรองพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์จากยูคอน ได้ที่