วิธีการอ่านค่า ข้างกระป๋องน้ำมันเครื่อง

วิธีการอ่าน ค่าความหนืด ข้างกระป๋องน้ำมันเครื่อง

การมีรถใช้แต่ละคัน มันก็ต้องมีการดูแลรักษาตามอายุการใช้งาน และน้ำมันเครื่องก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถยนต์จำเป็นต้องเปลี่ยนเมื่อถึงระยะเวลา หรือถึงระยะทางที่กำหนด สำหรับผู้ใช้รถนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องน้ำมันเครื่องสักเท่าไหร่ว่า ค่าความหนืด หรือตัวเลขข้างกระป๋องน้ำมันเครื่องนั้นแปลว่าอะไร ได้แต่ซื้อตามที่ผู้ขายแนะนำเท่านั้น ทางที่ดีเราควรรู้เอาไว้ เพื่อที่จะเลือกน้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับรถยนต์ของเรา

ค่าความหนืด น้ำมันเครื่อง

ค่าความหนืดน้ำมันเครื่อง (SAE)

ซึ่งตัวเลขแปลกๆ ที่ปรากฏอยู่บนฉลากข้างกระป๋องน้ำมันเครื่องก็คือ ค่าความหนืดน้ำมันเครื่อง หรือ Society of Automotive Engineers (SAE) จะเป็นตัวเลข 2 ชุด ซ้ายขวา มีขีดกั้นกลาง รูปแบบ SAE XW-XX มีความหมายดังนี้

Winter Grade ค่าความต้านทานการเป็นไข

ตัวอย่าง SAE 5W-30 ตัวแรกชุดแรก ตัว W คือ Winter Grade หรือค่าความต้านทานการเป็นไข โดยค่านี้ส่วนใหญ่จะมีผลกับประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นที่มีอุณหภูมิติดลบ ซึ่งมีโอกาสที่น้ำมันเครื่องจะเหนียวข้นหรือแข็งตัวได้มากกว่า ดังนั้นจึงมีตัวเลขเป็นตัวกำหนด ว่าสามารถคงความใสไว้โดยไม่เป็นไขได้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ ซึ่งถ้าเป็นบ้านเราอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเลขชุดหน้ามากนัก โดยค่า winter grade มีความหมายดังนี้

  • W สามารถคงความข้นใสไว้ได้ต่ำกว่า -30 องศาเซสเซียส โดยไม่เป็นไข
  • 5W สามารถคงความข้นใสไว้ได้ถึง -30 องศาเซสเซียส โดยไม่เป็นไข
  • 10W สามารถคงความข้นใสไว้ได้ถึง -20 องศาเซสเซียส โดยไม่เป็นไข
  • 15W สามารถคงความข้นใสไว้ได้ถึง -10 องศาเซสเซียส โดยไม่เป็นไข
  • 20W สามารถคงความข้นใสไว้ได้ถึง 0 องศาเซสเซียส โดยไม่เป็นไข

ค่าความหนืด ยิ่งเลขมาก ยิ่งหนืดมาก

ตัวอย่าง SAE 5W-30 ตัวเลขชุดหลังคือ ค่าความหนืดน้ำมันเครื่องที่อุณหภูมิ 100 องศา และได้แทนค่าออกมาเป็นเบอร์น้ำมันเครื่องเพื่อให้เข้าใจง่ายตรงกันในระดับสากล ว่าเมื่อเครื่องยนต์ทำงานเต็มที่ จะอยู่ที่ระดับความหนืดเท่าใด โดยมีค่าความหนืดตั้งแต่ 60, 50, 40, 30, 20, 10 และ 5

การดูตัวเลขความหนืดมากหรือน้อยนั้น ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของน้ำมันเครื่อง แต่เป็นตัวเลขที่บอกว่ามีความเหมาะสมกับการใช้งานของรถ เพื่อให้น้ำมันเครื่องถูกใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เครื่องยนต์ไม่สึกหรอก่อนเวลาอันควร หากเป็นรถใหม่ สามารถใช้เบอร์ความหนืดน้อยๆ ได้ เช่น SAE 5W-30 ถ้ารถเก่ามากๆ หรือมีอายุการใช้งานยาวนาน ต้องการให้มีความหนืดเพิ่มขึ้น ก็อาจเลือกตัวเลขที่สูงขึนไปถึง 40, 50 เป็นต้น

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่