วิธีป้องกันระบบไฮดรอลิกขัดข้อง

รู้ไว้ก่อนพัง!! วิธีป้องกันระบบไฮดรอลิกขัดข้อง

การดูแลเครื่องจักรและระบบไฮดรอลิค เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลอยู่สม่ำเสมอ เพราะถ้าเกิดระบบไฮดรอลิคขัดข้องขึ้นมา นั่นหมายถึงว่าทุกอย่างย่อมหยุดชะงักตามไปด้วย ดังนั้นควรต้องรู้จักกับ วิธีป้องกันระบบไฮดรอลิกขัดข้อง เพื่อเป็นการป้องกันก่อนระบบพัง

สาเหตุที่ทำให้ระบบไฮดรอลิคพัง เกิดได้จาก

  • 80% ของน้ำมันไฮดรอลิกมีสภาพไม่สมบูรณ์
  • 10% เกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาไม่ถูกต้อง และไม่มีความรู้ดีพอในการแก้ไข
  • 5% เกิดจากการติดตั้งระบบไม่ดี
  • 5% เกิดจากการใช้งานหนักเกินกำลัง

วิธีป้องกันระบบไฮดรอลิกขัดข้อง

เมื่อเราะรู้สาเหตุการเกิดระบบไฮดรอลิคขัดข้องแล้ว ก็จะสามารถหาวิธีป้องกันได้ ก่อนที่จะมีการขัดข้องเกิดขึน โดยมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

ปฏิบัติตามข้อกำหนด

โดยปกติแล้ว ในการใช้เครื่องจักรย่อมมีข้อกำหนดในการใช้งานอยู่แล้ว แต่ถ้าหากละเลยและไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก็เป็นสาเหตุให้ระบบไฮดรอลิคขัดข้องได้ง่ายๆ เช่น

  • การเริ่มต้นติดตั้งระบบไฮดรอลิค หากติดตั้งผิดพลาด โดยใช้ชิ้นส่วนผิดขนาด หรือติดตั้งผิดตำแหน่ง ชิ้นส่วนไม่แน่นสนิทมีการรั่วไหล ย่อมส่งผลเสียตามมาทั้งระบบในไม่ช้า 
  • การเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิคให้เข้ากับเครื่องจักร เนื่องจากเครื่องจักรแต่ละชนิดมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ทนความร้อน ทนน้ำได้ดี เป็นต้น ใช้ให้เหมาะสมกับประเภทงานที่ใช้ ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

แน่นอนว่าเราไม่ได้รู้ไปทุกเรื่อง โดยเฉพาะระบบไฮดรอลิคที่มีการทำงานซับซ้อน อาจต้องมีผู้เชี่ยวชาญช่วยให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มซื้อใหม่ๆ กันเลย เพราะหากเอามาใช้งานแล้วจะเปลี่ยนคงไม่ได้ รวมไปถึงรับคำแนะนำว่ามีระบบการทำงานอย่างไร ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างไร

รวมไปถึงการดูแลรักษาระบบ หากมีผู้เชี่ยวชาญช่วยชี้แนะ จะสามารถดูแลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ใช้งานได้ยาวนาน ทั้งในเรื่องของการดูแลระบบไฮดรอลิค และการดูแลน้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งสองสิ่งนี้ต้องดูแลควบคู่กันไป หรือไม่ก็ควรมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมในการตรวจจับความผิดปกติต่างๆ ในการป้องกันและดูแลรักษา

การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิค

มาถึงการดูแลรักษาระบบไฮดรอลิคกันบ้าง หากการดูแลรักษาไม่ดี หรือผิดวิธี ก็อาจไม่ได้ช่วยมากนัก อย่าลืมว่าต้องดูแลรักษาทั้งตัวระบบและน้ำมันไฮดรอลิค ไม่ละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งไป น้ำมันไฮดรอลิคที่ดีไม่มีการปนเปื้อนสิ่งสกปรก ทำให้เราใช้น้ำมันไฮดรอลิคที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ในหมุนเวียนอยู่ในระบบเรื่อยๆ อาจทำให้ชิ้นส่วนภายในสึกหรอ และระบบทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ซึ่งสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันไฮดรอลิคแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ

  1.  Solid Particle :  การปนเปื้อนของอนุภาคที่มาจาก เศษโลหะ เศษยาง พลาสติก ฝุ่น ไฟเบอร์ ฯลฯ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเสียดสีของกระบอกไฮดรอลิคหรือการเสื่อมสภาพของซีล จึงควรมีการกรองสิ่งสกปรกและตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีสิ่งปนเปื้อนอยู่หรือไม่
  2. Water Contamination : การปนเปื้อนของน้ำ ซึ่งการที่ภายในระบบมีน้ำเกิดขึ้น มีสาเหตุได้จาก ความชื้นในอากาศ การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิทำให้กลายเป็นหยดน้ำ การรั่วไหลของน้ำเข้ามาสู่ระบบ จึงควรต้องมีการทดสอบความชื้น
  3. Oxidation by Product : เกิดจากการออกซิเดชั่น หรือการทำปฏิกิริยาเคมีกับอากาศ ทำให้น้ำมันไฮดรอลิคเสื่อมสภาพลง และลดประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งระบบลงไป ทดสอบได้โดยการวัดความเป็นกรด หรือวัดค่าออกซิเดชั่นในน้ำมัน เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของน้ำมันไฮดรอลิค

วิธีป้องกันไม่ให้ระบบไฮดรอลิคขัดข้องไม่ใช่เรื่องยากหากหมั่นดูแลอยู่เสมอ และมีความรอบคอบในการใช้งาน ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และที่สำคัญควรตรวจเช็คน้ำมันไฮดรอลิคว่าใช้งานได้ปกติดีหรือไม่ และควรเปลี่ยนถ่ายเมื่อถึงเวลา

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันไฮดรอลิคยูคอน ได้ที่