วิธีทำใบขับขี่สากล และเอกสารที่ต้องใช้

วิธีทำใบขับขี่สากล และเอกสารที่ต้องใช้

เรื่องของ วิธีทำใบขับขี่สากล และเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง? เคยไหม เวลาที่คุณเดินทางไปยังต่างประเทศ รู้สึกอยากขับรถเอง ไม่อยากนั่งแท็กซี่ หรือรถสาธารณะ อยากเที่ยวเองชิวๆ เหมือนอยู่ในประเทศเราเอง อยากลองขับรถเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ และเพิ่มประสบการณ์ในการท่องเที่ยว หลายคนอาจเข้าใจผิดว่า ถ้าอยากมีใบขับขี่สากล ต้องไปทำใบขับขี่ที่ประเทศนั้นๆ แต่ที่จริงแล้ว ถ้าเรามีใบขับขี่ในประเทศไทยอยู่แล้ว สามารถยื่นขอทำใบขับขี่สากลที่สำนักงานขนส่งฯ ได้เลย ง่ายกว่าที่คิดเสียอีก

วิธีทำใบขับขี่สากล

วิธีทำใบขับขี่สากล
credit : autostation

“ใบขับขี่สากล” ไม่ใช่บัตรสมาร์ทการ์ด

ใบขับขี่สากล หรือใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit) จะไม่ได้เป็นบัตรสมาร์ทการ์ดแบบใบขับขี่ในไทย แต่จะเป็นลักษณะเหมือนหนังสือเดินทาง(passport) ที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ในนั้นจะมีรูปของผู้ถือบัตร, คำแปลหลากหลายภาษา รวมถึงสถิติอื่นๆที่สำคัญ

ใบขับขี่สากล ใช้ในประเทศไหนได้บ้าง?

สำหรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ สามารถใช้ได้เฉพาะประเทศที่รองรับเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 198 ประเทศ แต่ถ้าหาก เราต้องการขับรถเที่ยวในประเทศภูมิภาคอาเซียน จะไม่จำเป็นต้องใช้ใบขับขี่สากล เพราะมีข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน ในการขับขี่รถยนต์ข้ามแดนได้ สามารถใช้ใบขับขี่ไทยแบบสมาร์ทการ์ดได้เลย แต่ต้องใช้คู่กับ Passport ทุกครั้ง

IDP
credit : aataidp

สามารถใช้ได้นานเท่าไหร่?

ใบขับขี่สากล จะมีอายุการใช้งานเพียง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร แต่ถ้าหากหมดอายุ ก็สามารถทำใหม่ได้ทุกเมื่อ เหมาะกับผู้ที่จำเป็นจะต้องขับรถในต่างประเทศบ่อยๆ หรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศนั่นเอง

ทำใบขับขี่สากลได้ที่ไหนบ้าง?

 • ในเขตกรุงเทพฯ สามารถทำได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
 • นอกเขตกรุงเทพฯ สามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดในทุกจังหวัด

สำนักงานขนส่งฯ จะเปิดบริการตั้งแต่ 08.30-15.30 น ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม DLT Call Center 1584

ใบขับขี่สากล20
credit : masii

เอกสารที่ต้องใช้ ทำใบขับขี่สากล มีอะไรบ้าง?

 • หนังสือเดินทาง(passport) ตัวจริงที่จะใช้ในการเดินทาง (พร้อมสำเนา)
 • ใบขับขี่ส่วนบุคคลแบบ 5 ปี หรือตลอดชีพ ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรงแบบพาสปอร์ต ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
 • สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียม 505 บาท

เอกสารที่ใช้จะต้องไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเอาไว้ หากไม่สะดวกไปเอง ฝากคนอื่นไปทำแทน จะต้องแนบใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมสำเนา)

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากลง่ายๆ

 1. กดบัตรคิว : จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และตรวจเอกสาร พร้อมกดบัตรคิวให้ 
 2. ยื่นเอกสาร : ไปที่หน้าเคาน์เตอร์ยื่นเอกสาร พร้อมเซ็นใบคำขอ ทำใบขับขี่สากล ที่เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ออกมาให้ และจ่ายค่าธรรมเนียม 505 บาท
 3. รอการดำเนินการ : จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการให้ โดยเรานั่งรอเรียกคิวอีกที
 4. รับใบขับขี่สากล : เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จะทำการเรียกชื่อ เพื่อไปรับใบขับขี่สากลได้เลย 

ขับรถต่างประเทศ

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์จากยูคอน ได้ที่