ขนของใส่รถกระบะ อย่างไรให้ถูกกฎหมาย?

ขนของใส่รถกระบะ อย่างไรให้ถูกกฎหมาย?

ขนของใส่รถกระบะ อย่างไรให้ถูกกฎหมาย? หากพูดถึงรถกระบะ ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น เป็นรถที่เหมาะสมกับการขนส่งสินค้าต่างๆ บรรทุกคน บรรทุกของ ไม่ว่าจะเป็นงานหนัก งานเบา หรือแม้แต่ขับลุยในพื้นที่ทุรกันดาร ก็สามารถทำได้สบายๆ มีความแข็งแรงทนทาน สำหรับการ ขนของใส่รถกระบะ จะมีข้อกำหนดกฎหมายระบุเอาไว้ เพื่อป้องกันการขนของมากเกินไปจนทำให้เกิดอันตรายบนท้องถนนได้ น้องยูคอน มีวิธีขนของใส่รถกระบะมาแนะนำ เพื่อความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้ผิดกฎหมาย มาเริ่มกันเลย

รถกระบะ ขนของใส่รถกระบะ อย่างไรให้ถูกกฎหมาย?

สิ่งที่ต้องรู้เมื่อต้อง ขนของใส่รถกระบะ

  • ความกว้าง

สำหรับการขนของไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จะต้องมีความกว้าง “ไม่เกินความกว้างของตัวรถเท่านั้น” 

  • ความยาว

ต่อมาเป็นเรื่องของความยาวกันบ้าง สำหรับความยาว จะต้องยาวไม่เกินด้านหน้าของตัวรถ ส่วนด้านหลังสามารถยื่นเกินตัวรถได้ “ไม่เกิน 2.50 เมตร” และควรติดธงสีแดง เพื่อเป็นสัญญาณให้รถอื่นๆระมัดระวัง (เช่นเดียวกับการบรรทุก หรือขนของแบบเปิดท้ายกระบะ)

ขนของใส่รถกระบะ
credit : grandprix

ขนของใส่รถกระบะ

 

  • ความสูง

เรื่องของความสูงจะแบ่งได้ 2 กรณี คือ

  1. ถ้าตัวรถกระบะมีความกว้างไม่เกิน 2.30 เมตร จะสามารถขนของที่มีความสูงจากพื้นได้ไม่เกิน 3 เมตร
  2. หากตัวรถกระบะมีความกว้างเกิน 2.30 เมตร จะสามารถขนของที่มีความสูงจากพื้นได้ไม่เกิน 3.80 เมตร
 

ขนของใส่รถกระบะ3
credit : grandprix

  • การป้องกันสิ่งของตกหล่น

ไม่ว่าจะเป็นการขนคน สัตว์ หรือสิ่งของ จะต้องมีการป้องกันไม่ให้สิ่งๆนั้น ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวออกไปจากรถ จนก่อให้เกิดเหตุอันตรายกับผู้อื่น

ดัดแปลงรถกระบะ
credit : krungsrimarket

กรณีบรรทุกของแบบเปิดท้ายกระบะ

หากจำเป็นต้องบรรทุกของแบบเปิดท้ายกระบะ จะมีข้อกำหนดโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

  • ในช่วงเวลากลางวัน จะต้องติดธงสีแดงเรืองแสงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ที่มีความกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร เพื่อเป็นสัญญาณให้รถอื่นๆระมัดระวัง และมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  • สำหรับช่วงเวลากลางคืน หรือ เวลาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะ 150 เมตร จะต้องติดสัญญาณไฟสีแดง ที่มองเห็นชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

(ในกรณีที่บรรทุกของแบบเปิดท้ายกระบะ บางพื้นที่อาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย ทางที่ดีไม่ควรบรรทุกของแบบเปิดท้ายกระบะ)

ขนของยาวเกิน
credit : grandprix

การดัดแปลง หรือต่อเติมตัวรถกระบะ

รถกระบะส่วนใหญ่จะมีการดัดแปลง ต่อเติมสภาพตัวรถที่ต่างจากเดิม เช่น การติดตะแกรงเหล็กเสริมรั้วกระบะด้านข้าง หรือการติดโครงเหล็กตะแกรงบนหลังคา ซึ่งไม่ว่าจะดัดแปลงส่วนใดก็ตาม จะต้องมีการแจ้งเข้าตรวจสภาพและแจ้งแก้ไข ที่สำนักงานขนส่งที่จดทะเบียนไว้ เพื่อตรวจสอบว่า มีความแข็งแรงทนทานหรือไม่ หากไม่มีการแจ้ง จะถือว่ามีความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ประกอบกับมาตรา 60 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ขนเบียร์
credit : catdumb

ข้อกำหนดการบรรทุกเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

หากมีการขน หรือบรรทุกเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ จะสามารถขนได้ไม่เกิน 10 ลิตร หากเกินกว่านั้นจะต้องมีใบอนุญาต ตามกฏหมายพ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 ในมาตรา 14 ระบุเอาไว้ว่า

“ห้ามมิให้ทําการขนสุราตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตขนสุรา จากเจ้าพนักงานสรรพสามิต หรือกรณีขนสุราเข้ามาในราชอาณาจักรจากเจ้าพนักงาน ศุลกากร หรือเป็นสุราชนิดที่ได้มีกฎกระทรวงยกเว้นให้ทําการขนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตขนสุรา ซึ่งผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องนำใบอนุญาตขนสุรากํากับไปกับสุราที่ขนด้วย”

และมาตรา 15 ระบุไว้ว่า “ผู้ใดทำการขนส่งสุราในราชอาณาจักรเกินกว่า 1 ลิตร แต่ไม่ถึง 10 ลิตร เข้าในหรือออกนอกเขตพื้นที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต ศุลกากร และต้องพกใบอนุญาตติดรถไว้ด้วย“

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่