ตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยางบอกอะไรบ้าง

ตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยางบอกอะไรบ้าง