รถกระบะ เติมลมยางเท่าไหร่

รถกระบะ เติมลมยางเท่าไหร่

ในการเติมลมยางรถยนต์นั้น รถแต่ละประเภทก็มีการรับน้ำหนักที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเติมลมยางรถยนต์จึงมีปริมาณที่ไม่เหมือนกัน เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้เหมาะสมกับการใช้งาน จึงต้องเติมลมยางให้เหมาะสม รถกระบะ เติมลมยางเท่าไหร่ ถึงจะพอดี

รถบรรทุก รถกระบะ เติมลมยางเท่าไหร่

ในการเติมลมยางรถยนต์นั้น ควรดูที่รุ่นรถและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยส่วนใหญ่จะเติมตามประเภทรถ ดังนี้

 • รถยนต์ขนาดเล็ก ควรเติมลมอยู่ที่ 25-30 ปอนด์
 • รถยนต์ขนาดกลาง ควรเติมลมอยู่ที่ 30-35 ปอนด์
 • รถตู้บรรทุก เช่น บรรทุกผู้โดยสาร ควรเติมลมอยู่ที่ 43-55 ปอนด์

การเติมลมยางรถกระบะ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ

รถกระบะตอนเดียวกระบะแค็บ กระบะสี่ประตู

ควรเติมลมยางรถล้อคู่หน้าในระดับแรงดัน 35 – 38 ปอนด์ ล้อคู่หลังควรเพิ่มลมมากกว่าล้อคู่หน้า เพราะต้องรองรับน้ำหนักในการบรรทุกสิ่งของ โดยเติมอยู่ในช่วง 38 – 40 ปอนด์ 

รถกระบะขนาดใหญ่ กลุ่มรถปิคอัพ รถขนย้ายสิ่งของน้ำหนักมาก

รถที่ต้องขนของหนักอยู่ตลอดเวลา ควรเพิ่มแรงดันลมยางให้มากขึ้นเป็น 35 – 40 ปอนด์ หรือเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ได้แต่ไม่ควรเกิน 65 ปอนด์ในแต่ละล้อ หากบรรทุกสิ่งของหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 ตัน

หากเติมลมยางไม่พอดี จะเกิดอะไรขึ้น

ความดันลมยางมากเกินไป

 • เกิดแรงสั่นสะเทือนกว่าปกติในขณะขับขี่
 • จะควบคุมและเบรกรถได้ยาก
 • เสี่ยงต่อยางรถระเบิด
 • หน้ายางรถสึกหรอเร็ว โดยเฉพาะดอกยางบริเวณกลางล้อ

ความดันลมยางน้อยเกินไป

 • หน้ายางรถสึกหรอเร็วกว่าปกติ โดยเฉพาะบริเวณไหล่ยางรถ
 • ลดอายุการใช้งานยางรถ
 • รถรับน้ำหนักมากเกินไป ทำให้กินน้ำมันเชื้อเพลิงรถมากกว่าปกติ

เราจะรู้ว่าต้องเติมลมยางเท่าไหร่ ดูได้จากไหน

 • สำหรับรถรุ่นใหม่ หรือใครยังมีคู่มือรถอยู่ สามารถดูได้จากคู่มือรถ ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีบอกไว้ว่าควรเติมลมยางเท่าไหร่
 • ถ้าไม่มีคู่มือรถ สามารถดูได้จากป้ายโลหะข้างประตูคนขับ หรืออาจอยู่ตามจุดอื่นๆ แล้วแต่รถรถนั้นๆ เช่น อาจติดที่ประตูหลังขวา หรือตำแหน่งคานกลางรถ ซึ่งจะมีตัวเลขแจ้งให้เราทราบว่ารถของเราควรเติมลมยากเท่าไหร่

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยูคอน ได้ที่