ระยะเวลาที่สมควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง

เครื่องยนต์แต่ละชนิดนั้นมีการทำงานที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ชนิดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันก็มีการทำงานที่ไม่เหมือนกัน โดยจะขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพของเครื่องยนต์ ในการใช้งานเครื่องยนต์ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามหนังสือคู่มือในเรื่องของการเปลี่ยน น้ำมันเครื่อง เพราะเพื่อที่จะทำให้การทำงานของเครื่องยนต์มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราอาจดูได้จากไฟเตือนให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องออยล์เซอร์วิส (oil service) ที่หน้าปัดจะบอกว่าถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องได้แล้ว แต่ในปัจจุบันยานยนต์มีสภาพการทำงานที่หนักมากเช่น ในสภาพการจราจรที่แออัดมีการระบายความร้อนได้ไม่ดี รถที่ติดเครื่องปรับอากาศใช้งานในบริเวณที่มีฝุ่นละอองมากหรือมีการใช้เชื้อเพลิงที่คุณภาพต่ำ กำหนดของระยะเวลาการถ่ายอาจจะลดลงได้ถึง 50% แต่โดยทั่วไปของน้ำมันเครื่องที่มีมาตรฐานสูงจะมีระยะเวลาของการใช้งานได้นานกว่าน้ำมันเครื่องที่มีมาตรฐานต่ำ ดังนั้นเราควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนที่น้ำมันเครื่องจะหมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ

การเลือกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องควรเลือกให้ถูกต้องตามชนิดของน้ำมันเครื่องยนต์ด้วย

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่