ผลิตภัณฑ์ น้ำมันเครื่องดีเซล ของยูคอน(Yukon)

น้ำมันเครื่องดีเซล ของยูคอน(Yukon) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ได้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด โดยเรามีการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซล ตามการใช้งานเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มเครื่องยนต์ดีเซลงานเบา ซึ่งหมายถึงรถปิคอัพ หรือกระบะทั่วไป และอีกกลุ่มคือ กลุ่มเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก เช่น รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถหัวลากเครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องจักรกลหนัก ประเภทรถแบ็คโฮ หรือรถขุด เป็นต้น

น้ำมันเครื่องดีเซล

ยูคอน(Yukon) มีผลิตภัณฑ์ ที่ครอบคลุมต่อการใช้งานทุกประเภทธุรกิจในปัจจุบัน เราขอนำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องของกลุ่มเครื่องยนต์ดีเซล ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ น้ำมันเครื่องดีเซล สำหรับงานเบา

  • แนะนำ น้ำมันเครื่องระดับทั่วไป YUKON ULTIMATE S1 มาตรฐาน API CF เบอร์ความหนืดเกรดเดี่ยว สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง ประมาณ 5,000 – 7,000 กม.

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องดีเซลสำหรับงานหนัก

  • น้ำมันเครื่องระดับทั่วไป YUKON ULTIMATE S2 มาตรฐาน API CF-4 เบอร์ความหนืดเกรดรวม สามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ 10,000 – 12,000 กม.
  • น้ำมันเครื่องระดับทั่วไป YUKON ULTIMATE S3 X และ YUKON ULTIMATE S3 COMMONRAIL มาตรฐาน API CI-4 เบอร์ความหนืดเกรดรวม สามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ 20,000 – 30,000 กม.
  • แนะนำ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ YUKON ULTIMATE S4 มาตรฐาน API CI-4 เบอร์ความหนืดเกรดรวม สามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ 30,000 – 45,000 กม.
  • แนะนำ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ YUKON ULTIMATE S5 มาตรฐานสูง API CI-4 PLUS เบอร์ความหนืดเกรดรวม สามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ 45,000 – 60,000 กม.

การเลือกใช้น้ำมันเครื่อง แนะนำให้เลือกใช้ตามที่คู่มือรถระบุไว้เป็นหลัก นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของรถหรือเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน และอายุการเปลี่ยนถ่ายด้วย ผู้ใช้งานควรศึกษาคู่มือให้ละเอียด หรือหากมีข้อสงสัย สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นก่อนเลือกใช้งาน

สนใจช้อปผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยูคอน ได้ที่